U bent in : home > reizen > texel 2003

Texel 2003

Periode

    3 - 6 oktober 2003

Deelnemers

    Tine Pattyn, Josette Moria, Vera Dusar, Sonja Vanmanshoven, Etienne Vanormelingen, Lieven Vanhellemont, Yvon Princen, Gert Appeltans, Dirk Ottenburghs

Reisverslag

    Met een lichte meerderheid bij de mannen vertrokken we vrijdagvoormiddag richting Texel. Het werd, dankzij de Nederlandse files en enkele ongevallen (waarvan eentje op een paar centimeter van onze wagen), een lange tocht. Maar dankzij het gezever via de meegenomen walkie-talkies (met dank aan VWG Maaskant) werd de sfeer erin gehouden. Omdat Dirk dan nog eens de galante Belg wilde uithangen en een paar wagens voorliet aan de overzet, werd het weer een halfuur wachten.

    Maar uiteindelijk landden we op het beruchte eiland. Nadat we onze bagage hadden gedropt in onze bungalow ging het vlug richting slikken van De Cocksdorp. Daar kon Tine haar hartje al ophalen aan honderden steltlopers. Grutto, tureluur, bonte strandloper, goudplevier, scholekster, wulp, groenpootruiter, kanoet, steenloper, drieteenstrandloper, bontbekplevier en kleine plevier kamen in beeld. Ook wilde eend, slobeend, eider, smient, rotgans, bergeend, krakeend en fuut waren druk aan het pootje baden. Een kleine zilverreiger en drie aanvliegende lepelaars zorgden voor wat animo. Terug aan de huisjes (na een eerste nat pak) werden de eerste sijsjes gehoord.

    De volgende dag was het al vroeg op. Het ontbijt (verzorgd door de dames) werd snel verorberd, want volgens de weerman zou enkel de voormiddag droog blijven. Aan de vuurtoren gekomen (het zonnetje was nog maar pas op) werden de tuintjes opgezocht. De buit bleef echter zeer beperkt met enkele koperwieken. Dit dankzij Yvon, die zich van de groep verwijderde en enkel nog via onze WT (walkie-talkie) te horen was.

    Nu bleek de zon toch van de partij te zijn en een melding van een bladkoninkje dreef ons naar de andere kant van het eiland. Het was een nerveus beestje, als we al onze waarnemingen samenvoegden hadden we hem mooi gezien. Vera zag de onderkant, Yvon de voorkant, Gert de bovenkant en Dirk de achterkant. Deze laatste beleefde trouwens een frustrerend moment toen een twintigtal aanwezigen met euforische “oohs” en “aahs” en “kijk, helemaal open te zien” achter zijn rug naar dat beestje stonden te kijken en Dirk niets kon ontdekken. Tine werd er zelfs helemaal nerveus van, zodat we besloten om naar de Mokbaai te rijden. Tine gelukkig, want er zaten weer steltlopers. Een juveniele lepelaar, die op een tiental meter mooi bleef zitten zorgde voor mooie plaatjes. In de mokbaai zelf kenden vooral de honderden rosse grutto’s het meest succes.

    Dan maar naar de zee-trektelpost, onderweg nog even een mannetje blauwe kiekendief (de enige van de ganse trip trouwens). Daar kregen we les van Yvon en zagen we zwarte stippen die volgens de aanwezige Nederlanders de ene keer een Jan-van-Gent en de andere keer een “grauwe pijl” waren.

    Omdat we dat niet echt bevredigend vonden stonden we de volgende morgen weer op dezelfde plaats. Deze keer met meer wind en dus vogels dichterbij. Nu konden we zelf zien dat er Jan-van-Genten doorvlogen en ook nog zeekoeten, zwarte zeëenden en een mooi te bekijken kleine jager.

    Ondertussen bleken al wat meer vogelaars op het eiland te vertoeven. Want overal kwamen we telescoopdragers tegen en het bord aan de vuurtoren stond volgeschreven. Dus besloten we de twitchers-toer op te gaan. Na vruchteloos gezocht te hebben naar een gemelde kleine vliegenvanger zagen we een stroom vogelaars dezelfde richting uitwandelen. We besloten de groep te volgen, want in die omgeving was een hop gemeld. Eens aangekomen zetten we onze telescopen in dezelfde richting als de rest van de aanwezigen. De mededeling van “hij zit achter dat blaadje” deed ons twijfelen, want dat moest wel een heel kleine hop zijn. Gert werd helemaal vertwijfeld toen een vogelaar naast hem zijn collega uitvoerig beschreef waar het beestje zat en hij op exact die beschreven plek een “rare mus” zag zitten. Toen echter bleek dat we naar een dwerggors zaten te kijken werd alles helder. Een stevige bui bekoelde even ons enthousiasme, maar na een stevige maaltijd en een droog pak werd de zoektocht naar mooie waarnemingen verder gezet. Dit leverde een deel van de groep (Yvon wou een paar dames die dwerggors nog eens laten zien) een juveniele roze spreeuw op. Yvon werd dadelijk verwittigd, want die had hij nog niet gezien in Nederland, een vloek aan de andere kant van de lijn was het resultaat. Gelukkig kon hij hem later terugvinden. De dag werd afgesloten met een sneeuwgors, die zich prachtig liet bekijken en een heerlijk stukje lamsvlees met een lekker sausje.

    De volgende dag werd besloten om het eiland vroeg te verlaten en via Zeeland naar huis te rijden. Een blitzbezoek aan de Slufter leverde een prooiplukkende slechtvalk op, die zich sullig door een kraai liet verjagen. De motivatie om zo snel te vertrekken was een blonde ruiter in de Prunjepolder,  die we trouwens (weer als eerste Gert) nog vonden, maar ook de heerlijke mosselen in Zierikzee.

Soortenlijst

    Duiker spec., fuut, dodaars, grauwe pijlstormvogel, jan-van-gent, aalscholver, kleine zilverreiger, blauwe reiger, lepelaar, knobbelzwaan, grauwe gans, rotgans, brandgans, bergeend, smient, wilde eend, krakeend, pijlstaart, slobeend, wintertaling, tafeleend, kuifeend, eidereend, zwarte zeëend, blauwe kiekendief, sperwer, havik, buizerd, torenvalk, slechtvalk, fazant, waterhoen, meerkoet, scholekster, kluut, kleine plevier, bontbekplevier, goudplevier, zilverplevier, kievit, steenloper, drieteenstrandloper, kanoet, bonte strandloper, kleine strandloper, blonde ruiter, kemphaan, wulp, grutto, rosse grutto, tureluur, groenpootruiter, watersnip, kleine jager, kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, kleine mantelmeeuw, grote stern, zwarte stern, zeekoet, houtduif, holeduif, turkse tortel, grote bonte specht, veldleeuwerik, boerenzwaluw, graspieper, witte kwikstaart, heggemus, winterkoning, roodborst, paapje, tapuit, merel, zanglijster, grote lijster, koperwiek, tjiftjaf, bladkoninkje, goudhaan, koolmees, pimpelmees, staartmees, boomkruiper, spreeuw, roze spreeuw, vlaamse gaai, ekster, kauw, zwarte kraai, roek, huismus, vink, keep, sijs, groenling, putter, kneu, dwerggors, rietgors, sneeuwgors. (totaal 104 soorten)