U bent in : home > soorten

Soorten

 

De lijst van de waargenomen vogelsoorten in de Fruitstreek en Tongeren.

Exoten en escapes staan met een (*) gemarkeerd. 

Laatste soort : Witkopgors (29-12-2016)

 

00244

(exoten en escapes niet meegerekend) 

Soort Status

Waarnemingen

Dodaars (Tachybaptus ruficollis) Schaars

1992 : broedvogel in Nieuwenhoven en kasteelpark Duras

nu broedend in wachtbekken Halmaal en mogelijk ook in de Herkvallei te Mettekoven

februari 2007 : 2 ex. in de Mombeekvallei te Alken

Fuut (Podiceps cristatus) Schaars

1992 : 1 koppel te Nieuwenhoven

Stormvogeltje (Hydrobates pelagicus) Dwaalgast

waarneming in Tongeren (Verheyen 1951)

Vaal stormvogeltje (Oceanodroma leucorhoa) Dwaalgast

1969-okt-19 : ex. gevonden te Velm (Wielewaal 36:51, E. Nolens)

Jan-van-Gent (Morus bassanus) Dwaalgast

1941-11 : (midden november) waarneming te Zepperen (Verheyen 1951)

2003-02-01 : een verzwakt en met olie besmeurd ex. gevonden te Runkelen en overgebracht naar het Natuurhulpcentrum van Opglabbeek

2009-09-23 : vondst van een juveniel exemplaar te Alken, overgebracht naar Natuurhulpcentrum van Opglabbeek

Roze pelikaan (Pelecanus onocrotalus)* Schaars

2007-04-20 : geringd ex. te Wellen

2007-04-24 : zelfde ex. vliegend te Kortessem

Aalscholver (Phalacrocorax carbo) Vrij algemeen

Regelmatige waarnemingen op vijvers en tijdens trek

Roerdomp (Botaurus stellaris) Schaars

2000-12-31 : ex. aan de Jeker in De Kevie

2004-02-22 : ex. in de Kevie te Tongeren

2008-02-04 : ex. in de Herkvallei te Helshoven

maart 2013 : ex. in De Kevie

Kwak (Nycticorax nycticorax) Schaars

2007-05-02 : adult ex. aan kasteelvijver Heers

Ralreiger (Ardeola ralloides) Dwaalgast

1905-06-02 : ex. te Sint-Truiden (Vanhavre)

Koereiger (Ardeola ibis) Schaars

2008-04-28 : ex. te Binderveld

2008-05-15 : ex. te Binderveld

2010-05-29 en 30 : ex. te Sint-Truiden

Kleine zilverreiger (Egretta garzetta) Schaars

2003-02-09 : een kleinere witte reiger in het Overbroek te Gelinden

2004-11-01 : ex. in het Sleepenbroek te Alken

2008-05-08 : ex. te Binderveld

Grote zilverreiger (Casmerodius albus) Vrij schaars

2001-12-11 : ex. aan tuinvijvers te Opheers

2002-10-28 : ex. in weide te Wellen

2004-11-02 : ex. overtrekkend te Ulbeek

2005-10-29 : 5 ex. overtrekkend te Oetersloven

jaarlijks

Blauwe reiger (Ardea cinerea) Algemeen

Kolonie in het kasteelpark van Duras, ca. 30 koppels

Purperreiger (Ardea purpurea) Schaars

2008-08-12 : gekwetst juveniel ex. gevonden te Alken; vrijgelaten na revalidatie in VOC te Heusden-Zolder op 2008-09-03 te Schulen

Ooievaar (Ciconia ciconia) Vrij schaars

1995-03-29 : ex overvliegend te Wellen
2000-05-20 : ex. te Gingelom
2001-12-17 : juveniel ex. met Nederlandse ring te Gors-Opleeuw (naar asiel overgebracht)
2002-04-06 : 2 ex. laag over te Grootloon
2002-06-26 : 1 ex. te Kortessem
2002-08-06 : 5 ex. cirkelend op thermiek te Terkoest-Alken
2003-06-22 : 3 ex. in weide te Kortessem
2004-08-15 : 3 ex. over te Alken
2004-09-01 : 16 ex. overnachtend te Nieuwerkerken

jaarlijks enkele waarnemingen

Zwarte ooievaar (Ciconia nigra) Schaars

2004-05-18 : ex. overvliegend te Tongeren

2007-08-06 : ex. overvliegend te Hoepertingen

Heilige ibis (Threskiornis aethiopicus)* Schaars

2002-08-19 : ex. te Genoelselderen

Lepelaar (Platalea leucorodia) Schaars

2000-09-03 : juveniel ex. te Nieuwerkerken (naar asiel overgebracht)

Knobbelzwaan (Cygnus olor) Vrij schaars

Enkele broedparen

Toendrarietgans (Anser fabalis) Schaars

2007-01-01 : ex. in de Herkvallei te Mettekoven

Kolgans (Anser albifrons) Schaars

2010-02-01 : honderden ex. overvliegend in westelijke richting te Gors-Opleeuw

2010-02-01 : duizenden ex. overvliegend (12 grote groepen) in noordelijke richting te Kuttekoven

2010-02-03 : 500 ex. overvliegend in noordelijke richting te Gotem

Grauwe gans (Anser anser) Vrij schaars

2003-10-16 : 22 ex. overtrekkend te Oetersloven

jaarlijks winterwaarnemingen

Canadese gans (Branta canadensis)* Vrij schaars

af en toe aan kasteelvijvers

Brandgans (Branta leucopsis)* Vrij schaars

af en toe aan kasteelvijvers

Indische gans (Anser indicus)* Vrij schaars

2006-05-24 : koppel met 6 jongen te Wijer

Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)* Vrij algemeen

Een zich helaas steeds uitbreidende soort.

2002 : broedgeval op buizerdhorst te Wellen

2002 : broedgeval in Heers

2007 : broedgeval met 8 jongen aan het Wachtbekken te Bevingen

Muskuseend (Cairina moschata)* Schaars

Soms waarnemingen van ontsnapte- verwilderde vogels. Sinds eind 2002 4 ex. Aan vijver Maupertuus te Wellen.

Carolina-eend (Aix sponsa)* Schaars

Ontsnapt ex op 12-5-1999 te Wellen (Broekbeemd).

Mandarijneend (Aix galericulata)* Vrij schaars

Broedvogel met elk jaar wel ergens een paar koppels.

Smient (Anas penelope) Schaars

2004-02-14 : 4 ex. (3 woerden en 1 wijfje) op kasteelvijver te Heers.
2006-02-02 : mannetje op vijver domein Maupertuus te Wellen

Bergeend (Tadorna tadorna) Vrij schaars

2003-12-14 : ex. aan het wachtbekken te Halmaal (met jongen)

2006-04-25 : 2 ex. aan het wachtbekken te Bevingen

2009-03-28 : ex. aan het wachtbekken te Bevingen

Casarca (Tadorna ferruginea)* Schaars

2010-02-06 : 3 ex. in privé-vijver te Kortessem - Schabos, samen met Indische en brandganzen

Tafeleend (Aythya ferina) Schaars

broedvogel aan het wachtbekken te Halmaal

Kuifeend (Aythya fuligula) Vrij schaars

voormalige broedvogel aan het wachtbekken te Halmaal

Wintertaling (Anas crecca) Vrij algemeen

2003-10-16 : ex. op vijver domein Maupertuus te Wellen

2006-02-02 : ex. op vijver domein Maupertuus te Wellen

Zomertaling (Anas querquedula) Schaars

2008-03-19 : 3 mannetjes te Binderveld

Wilde eend (Anas platyrhynchos) Talrijk

broedvogel

Geelsnaveleend (Anas undulata)* Schaars

2010-06-06 : ex. in het park van Sint-Truiden

Krakeend (Anas strepera) Vrij schaars

begin jaren '80 : dood ex. te Heers met Poolse ring

2003-12-25 : 5 ex. (4 m + 1 v) op vijver domein Maupertuus te Wellen

2007-01-02 : vrouwtje op vijver te Wellen

 

Slobeend (Anas clepeata) Schaars

mondelinge mededeling : ex. op de kasteelvijver te Heers

2007-11-04 : ex. overvliegend te Oetersloven

Pijlstaart (Anas Acuta) Schaars

2008-04-06 : 4 ex. overvliegend te Binderveld

Bahamapijlstaart (Anas bahamensis)* Schaars

2007-07-03 : ex. aan het wachtbekken te Bevingen (tot 25-7)

Brilduiker (Bucephala clangula) Schaars

2011-01-08 : 1 vrouwtje ter plekke te Alken

Nonnetje (Mergellus albellus) Schaars

2011-01-08 : 1 vrouwtje ter plekke te Wellen

Grote zaagbek (Mergus merganser) Schaars

2010-11-18 : 7 ex. overvliegend te Widooie

Vale gier (Gyps fulvus) Dwaalgast

2014-06-08 : 1 ex. overvliegend te Alken

Monniksgier (Aegypius monachus) Dwaalgast

beenderfragmenten van minstens twee adulte Monniksgieren op een Romeinse site te Tongeren (bron : Vagrant vultures: archaeological evidence for the cinereous vulture (Aegypius monachus) in the Low Countries)

Wespendief (Pernis apivorus) Vrij schaars

schaarse broedvogel en doortrekker

2001-07-23 : ex. ter plekke in De Kevie (Tongeren)

2002-05-27 : ex. overvliegend te Gelinden

2002-06-26 : ex. overvliegend te Kortessem

2002-07-25 : ex. overvliegend te Wellen

2003 : ex. meerdere maanden aanwezig aan het Jongenbos te Kortessem

Slangenarend (Circaetus gallicus) Dwaalgast

2016-05-09 : 1 ex. overvliegend te Alken

Zwarte wouw (Milvus migrans) Schaars

voor 2002 : ex. te Gelinden

2002-01-03 : ex. te Rutten

2002-05-03 : ex. te Tongeren (Beukenberg)

2003-09-07 : ex. te Borgloon

Rode wouw (Milvus milvus) Vrij schaars 1995-04-15 : ex. te Wellen
2000-04-09 : ex. te Wellen
2000-05-01 : ex. te Nerem 3 ex
2000-05-01 : ex. te Gingelom
2000-05-01 : ex. te Wellen
2000-05-01 : ex. te StTruiden
2000-10-01 : ex. te Tongeren
2001-11-19 : ex. te Heers
2001-12-29 : ex. te Mettekoven
2003-04-16 : ex. te Wellen
2003-04-23 : ex. te StTruiden
2003-10-07 : ex. te Lauw-Tongeren
2003-10-15 : ex. te Heers
Grijze wouw (Elanus caeruleus) Dwaalgast 2010-06-29 en 30 : ex. te Montenaken
Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) Vrij schaars

mogelijke broedvogel, sinds 1982 niet meer met zekerheid aangetroffen. Elke zomer een paar ex. aanwezig. Een winterwaarneming was er op 1987-12-19 te Tongeren.

2001-05-09 : 2 ex. te Nerem

2001-07-01 : ex. met prooi te Sluizen

Blauwe kiekendief (Circus cyaneus) Vrij algemeen

vrij regelmatige wintergast

Grauwe kiekendief (Circus pygargus) Schaars

1990-09-12 : ex. over Sint-Truiden (Belgian Birding Magazine, jg 1, nr. 5)

2001-06-03 : ex. te Nieuwerkerken
2002-05-19 : 1 wijfje laag over te Grootloon
2004-06-22 : 1 mannetje jagend te Gingelom

Steppekiekendief (Circus macrourus) Schaars

2011-05-06 tot 10 : 2de kj te Rutten

Havik (Accipiter gentilis) Vrij algemeen

broedvogel in aanwezige bosgebieden

Sperwer (Accipiter nisus) Algemeen

broedvogel

Buizerd (Buteo buteo) Algemeen

broedvogel

Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) Schaars

2002-01-27 : ex. te Rullingen

2002-02-02 : ex. te Wijer

2006-10-29 : ex. op de trektelpost te Oetersloven

Zeearend (Haliaeetus albicilla) Dwaalgast

1947-12-16 : ex. gevangen te Borgloon/Looz (De Ijsvogel 1982 - De Giervalk 1947)

2008-04-20 : subad ex. overvliegend te Kortessem (foto)

Visarend (Pandion haliaetus) Schaars

2004-08-31 : ex. overtrekkend te Wijer

2007-09-07 : juveniel ex. overvliegend te Oetersloven

2007-09-23 : ex. overvliegend te Oetersloven

Roodpootvalk (Falco vespertinus) Dwaalgast

2013-08-30 : juv. ex. te Rutten

Torenvalk (Falco tinnunculus) Algemeen

broedvogel

Smelleken (Falco columbarius) Vrij schaars

regelmatige doortrekker

Boomvalk (Falco subbuteo) Vrij algemeen

schaarse broedvogel, regelmatige doortrekker

Slechtvalk (Falco peregrinus) Schaars

2003-08-28 : ex. te Heers

2003-11-11 : juveniel ex. te Hoeselt

2005-01-06 : koppel op basiliek van Tongeren

Korhoen (Tetrao tetrix) Uitgestorven

1895 : enkele waarnemingen te Tongeren (Van Havre)

Patrijs (Perdix perdix) Vrij algemeen

steeds zeldzamer wordende broedvogel

Rode patrijs (Alectoris rufa)* Schaars 2008-03-23 : 2 ex. te Gotem
Kwartel (Coturnix coturnix) Vrij schaars

schaarse broedvogel

Virginische boomkwartel (Colinus virginianus)* Schaars

2003-07-23 : ontsnapt ex. in de Grote Beemd te Wellen

Fazant (Phasianus colchicus)* Talrijk

broedvogel

Klein waterhoen (Porzana parva) Schaars

1968-04-17 : ringvangst van een wijfje te Tongeren (R. Christiaens)

Porseleinhoen (Porzana porzana) Schaars

2001 : ex. in de Kevie te Tongeren

Kwartelkoning (Crex crex) Schaars

1965-05-18 : ex. door jager geschoten (opgezet)

Waterral (Rallus aquaticus) Vrij schaars

jaarlijkse broedgevallen in de Kevie te Tongeren

2006-01-09 : ex. in Nieuwenhoven te Sint-Truiden

Waterhoen (Gallinula chloropus) Algemeen

broedvogel

Meerkoet (Fulica atra) Algemeen

broedvogel

Kraanvogel (Grus grus) Vrij schaars

1996-03-09 : Alken 17ex
2001-12-21 : Tongeren 3
2002-02-08 : Jesseren 50
2002-11-20 : Wellen 37
2002-11-20 : Alken 40
2003-02-25 : Tongeren 75
2003-02-25 : Wellen ongeveer 200
2003-03-03 : Nerem 9
2003-03-05 : Wellen 65
2003-03-16 : Brustem 20
2003-11-06 : Tongeren 8
2006-03-13 : Alken 36
2006-03-15 : Alken 30-tal
2006-03-16 : Borgloon 21
2006-03-18 : Wellen 20 - Alken 6+57 - Heers 80-tal - Nerem 102+136 - Terkoest 50.
2006-03-19 : Alken 60 + 54 + 40
2006-03-31 : Alken 22

jaarlijks

Kroonkraanvogel (Balearica pavonina)* Schaars

2002-02-27 : ontsnapt ex. aan de Vloeiherkstraat te Wellen

zomer 2002 : 2 ex. gedurende meerdere weken in de Broekbeemd te Wellen

Jufferkraanvogel (Anthropoides virgo)* Schaars

2010-03-09 : ex. overvliegend te Alken

2010-03-28 : ex. overvliegend te Wellen

2010-05-03 : ex. te Wellen

Chinese kraanvogel (Grus japonensis)* Schaars

2010-04-23 : ex. te Jesseren

Grote trap (Otis tarda) Dwaalgast

1895-03-04 : ex. "gevonden" te Kerkom-bij-Sint-Truiden (Vlavico)

winter 1923-24 : 30 ex. te Tongeren, waarvan 2 mannetjes geschoten [De Wilde J., G.14/3(1924):56]

1926-??-?? : enkele ex. te Koninksem/Lauw/Piringen/Widooie, waarvan 1 ex. geschoten [Gustin J.H., G.50(1960):202]

1963-03-?? : ex. geschoten te Nieuwerkerken (Debrun N., W.53(1963):247; LW.1972:303; V:156; veren in coll. Wielewaalhuis)

Scholekster (Haematopus ostralegus) Vrij schaars

2008-06-14 : 2 ex. te Alken

2009-03-17 tot 22 : 2 ex. te Binderveld

2009-06-17 tot 18 : ex. te Kortessem

2009-06-17 : ex. te Wellen

2009-07-11 : 2 ex. te Runkelen

Kluut (Recuvirostra avosette) Schaars

1883-05-10 : ex. geschoten te Ulbeek (Bamps & Geraerts, Faune de oiseaux de la province de Limbourg)

1992-10 : 6 ex. in de Kevie te Tongeren (Maretak)

Griel (Burhinus oedicnemus) Dwaalgast

2010-05-09 : ex. te Rutten

Renvogel (Cursorius cursor) Dwaalgast

1881-08-27 : vondst te Rutten (Vlavico, Lippens & Wille)

Kleine plevier (Charadrius dubius) Vrij schaars

regelmatige broedvogel aan het wachtbekken te Halmaal

1 waarneming aan het wachtbekken te Bevingen

2004-04-19 : ex. aan het wachtbekken te Bevingen

Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) Schaars 2007-09-21 : ex. overvliegend te Oetersloven
Morinelplevier (Charadrius morinellus) Schaars

2009-08-30 : adult ex. te Rutten

2009-09-06 : ex. overvliegend te Berlingen

Goudplevier (Pluvialis apricaria) Schaars

2005-03-17 : 50-tal ex. aan de Romeinse kassei te Tongeren

2007-02-18 : 26 ex. tussen kieviten te Opheers

2007-09-30 : 3 ex. overvliegend te Oetersloven laatste jaren jaarlijks opgemerkt

Zilverplevier (Pluvialis squatarola) Schaars

2010-10-03 : ex. over Kortessem

Kievit (Vanellus vanellus) Algemeen

broedvogel

Kanoet (Calidris canutus) Schaars

2004-05-16 : ex. aan het wachtbekken te Bevingen

Bonte strandloper (Calidris alpina) Schaars 2007-10-06 : ex. overvliegend te Oetersloven
Krombekstrandloper (Calidris ferruginea) Schaars 2007-07-25 : adult ex. aan het wachtbekken te Bevingen
Temmincks strandloper (Calidris temminckii) Schaars 2008-05-14 : 2 ex. op een plas aan de Melsterbeek te Binderveld
Kleine strandloper (Calidris minuta) Schaars

2014-09-06 : 1 juveniel ex. op ondergelopen akker in Vreren

2014-09-07 : 1 juveniel ex. aan het wachtbekken van Bernissem

Kemphaan (Philomachus pugnax) Schaars

zeldzame doortrekker

Bokje (Lymnocryptes minimus) Vrij schaars

regelmatige waarnemingen in het Ovebroek te Gelinden

2000-04-09 : 3 ex. in weide te Oetersloven

2004-02-16 : ex. aan de Herkwinning te Piringen

2005-01-26 : ex. aan de Herkwinning te Piringen

2010-02-02 : ex. te Brustem vliegveld

2010-04-12 : ex. te Sint-Truiden, Bernissem

Watersnip (Gallinago gallinago) Vrij algemeen

wintergast

1992 : broedgeval in de Kevie te Tongeren (Maretak)

Houtsnip (Scolopax rusticola) Vrij algemeen

regelmatige waarnemingen in de herfst en in de winter

Rosse franjepoot (Phalaropus fulicarius) Dwaalgast

2011-04-28 : ex. in wachtbekken te Bernissem, Sint-Truiden

Wulp (Numenius arquatus) Schaars

waarneming te Gingelom

2007-09-01 : ex. overvliegend te Oetersloven

2007-10-06 : ex. overvliegend te Oetersloven

Regenwulp (Numenius phaeopus) Schaars 2007-07-24 : ex. overvliegend te Binderveld richting Het Vinne
Grutto (Limosa limosa) Schaars

2005-03-17 : enkele ex. tussen kieviten

Rosse Grutto (Limosa lapponica) Schaars

2014-05-09 : ex. te Bernissem tijdens legendarische steltloperdag

Poelruiter (Tringa stagnatilis) Dwaalgast

2014-05-08 : ex. enkele dagen te Bernissem

Groenpootruiter (Tringa nebularia) Schaars

2003-06-27 : ex. aan wachtbekken te Gutschoven

Tureluur (Tringa totanus) Schaars

jaarlijkse doortrekker op ondiepe plassen

Witgat (Tringa ochropus) Vrij schaars

doortrekker

Bosruiter (Tringa glareola) Schaars

doortrekker

2007-08-06 : 10 ex. overvliegend te Oetersloven

Zwarte ruiter (Tringa erythropus) Schaars

doortrekker

2008-04-26 : ex. in zomerkleed te Binderveld

Oeverloper (Actitis hypoleucos) Schaars

doortrekker

Kokmeeuw (Larus ridibundus) Algemeen

jaarvogel, grote kolonie in nabijgelegen Het Vinne

Stormmeeuw (Larus canus) Vrij schaars

wintergast

Kleine mantelmeeuw (Larus graellsii) Schaars

doortrekker

Grote mantelmeeuw (Larus marinus) Schaars 2008-08-06 : ex. te Alken op stoppelveld tussen andere meeuwen
Zilvermeeuw (Larus argentatus) Schaars

wintergast en doortrekker

Geelpootmeeuw (Larus michahellis) Schaars

doortrekker

Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) Schaars 2008-05-17 : ex. op een akker te Brustem 2009-04-17 : 3 ex. op een akker te Aalst 2010-04-17 : 2 ex. overvliegend te Brustem
Zwarte stern (Chlidonias niger) Schaars 2011-04-25 : 2 ex. te Bernissem, Sint-Truiden
Holenduif (Columba oenas) Vrij algemeen

broedvogel

Houtduif (Columba palumbus) Talrijk

broedvogel

Turkse tortel (Streptopelia decaocto) Talrijk

broedvogel

Zomertortel (Streptopelia turtur) Vrij algemeen

schaars wordende broedvogel

Halsbandparkiet (Psittacula krameri)* Schaars

broedvogel in het Speelhof van Sint-Truiden

Grasparkiet (Melopsittacus undulatus)* Schaars

2010-02-21 : ex. te Alken

Valkparkiet (Nymphicus hollandicus)* Vrij schaars
Pennant rosella (Platycercus elegans)* Schaars

2010-06-02 : ex. in de Mombeekvallei te Alken

Koekoek (Cuculus canorus) Algemeen

broedvogel

Kerkuil (Tyto alba) Vrij schaars

broedvogel

Steenuil (Athene noctua) Algemeen

broedvogel

Bosuil (Strix aluco) Vrij schaars

broedvogel

Ransuil (Asio otus) Vrij algemeen

broedvogel

Velduil (Asio flammeus) Schaars

2003-06 : ex. enkele weken aanwezig te Brustem

2004-12-20 : 2 ex. te Herstappe - Rutten

2005-05-11 : ex. jagend te Montenaken

alle recente waarnemingen

Oehoe (Bubo bubo) Zeldzaam

2009 : broedgeval (2 pulli) te Tongeren (exacte lokatie wordt hier niet vernoemd)

Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) Schaars

2003 : ringvangst te Tongeren

2004-07-18 : ringvangst te Sint-Huibrechts-Hern

Gierzwaluw (Apus apus) Vrij algemeen

broedvogel

Ijsvogel (Alcedo atthis) Vrij schaars

broedvogel

Bijeneter (Merops apiaster) Schaars

1856-05-23 : 3 ex. te Tongeren (Vlavico)

2007-05-28 : 9 ex. overtrekkend te Alken

2008-07-30 : 1 ex. overtrekkend te Kortessem

Hop (Upupa epops) Schaars

ex. in winter te Alken

1999-05-22 : ex. enkele weken in tuin te Montenaken

2004-09-03 : ex. in tuin te Sint-Huibrechts-Hern

2010-03-31 : ex. in tuin te Zepperen

2010-04-02 tot minstens 04 : ex. in tuin te Sint-Truiden

2010-04-12 : ex. te Horpmaal

2010-05-20 : ex. te Montenaken

Draaihals (Jynx torquilla) Schaars

2000-09-17 : ringvangst te Tongeren

2002-04-29 : raamslachtoffer te Tongeren
2005-08-21 : verkeersslachtoffer in Alken
2005-08-28 : ringvangst te Nerem
2006-09-12 : ringvangst te Nerem

...

Groene specht (Picus viridis) Talrijk

broedvogel

Zwarte specht (Dryocopus martius) Vrij schaars

broedvogel (bossen van Nieuwenhoven te Sint-Truiden)

Grote bonte specht (Dendrocopos major) Talrijk

broedvogel

Middelste bonte specht (Dendrocopos medius) Schaars

sinds 2006 als schaarse broedvogel (4 koppels in 2006)

2006-03-05 : luid roepend ex. in Bellevuebos te Kortessem

2006-03 : ex. in Kluisbos te Alken

2006-03 : 3 ex. in Jongenbos te Kortessem

Kleine bonte specht (Dendrocopos minor) Vrij schaars

broedvogel

Kuifleeuwerik (Galerida cristata) Schaars

ex. in winter te Engelmanshoven

Boomleeuwerik (Lullula arborea) Vrij schaars

wintergast en doortrekker

Veldleeuwerik (Alauda arvensis) Vrij algemeen

broedvogel

Kalanderleeuwerik (Melanocorypha calandra) Dwaalgast

1914-02 : ex. te Brustem - Kortenbos (vanHavre, posthume nota Dupond 1950)

Boerenzwaluw (Hirundo rustica) Algemeen

broedvogel

Huiszwaluw (Delichon urbica) Vrij schaars

broedvogel

Oeverzwaluw (Riparia riparia) Vrij schaars

2007-09-19 : ex. overvliegend te Oetersloven

2007-09-21 : ex. overvliegend te Oetersloven

Duinpieper (Anthus campestris) Schaars

2004-08-22 : ex. overtrekkend te Oetersloven
2004-09-05 : 2 ex. overtrekkend te Oetersloven
2005-08-27 : ex. pleisterend te Batsheers
2006-08-27 : ex. pleisterend te Veulen

2007-09-25 : 2 ex. overvliegend te Oetersloven

2008-04-19 : ex. pleisterend te Engelmanshoven

Grote pieper (Anthus richardii) Schaars

2001-10-07 : 2 ex. overtrekkend te Oetersloven

2007-10-20 : ex. overtrekkend te Oetersloven

Boompieper (Anthus trivialis) Vrij schaars

doortrekker

Graspieper (Anthus pratensis) Vrij algemeen

broedvogel en doortrekker

Roodkeelpieper (Anthus cervinus) Schaars

2000-04-24 : ex. te Velm
2005-10-18 : ex. overtrekkend te Oetersloven
2006-09-23 : ex. overtrekkend te Oetersloven
2006-10-01 : ex. overtrekkend te Oetersloven

Waterpieper (Anthus spinoletta) Schaars

doortrekker

41 ex. geringd in de winter van 1968-69 te 's Herenelderen langs de Jeker

Oeverpieper (Anthus petrosus) Schaars

ex. te Tongeren (Wielewaal 1968:219)

Gele kwikstaart (Motacilla flava) Vrij algemeen

doortrekker en broedvogel

Noordse kwikstaart (Motacilla thunbergi) Schaars

2008-04-21 : ad man pleisterend met 2 gewonen gele kwikstaarten te Ulbeek

Engelse kwikstaart (Motacilla flavissima) Dwaalgast

2011-04-30 : ex. pleisterend te Vreren

Grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea) Vrij schaars

broedvogel

Witte kwikstaart (Motacilla alba) Algemeen

broedvogel

Rouwkwikstaart (Motacilla yarrellii) Dwaalgast

2011-03-19 : mannetje en vrouwtje te Muizen

Pestvogel (Bombycilla garrulus) Schaars

ex. begin jaren '90

2004-11-07 : 2 ex. in meidoornhaag te Tongeren)

2006-01-15 : 6 ex. aan de Herckenrodewinning te Piringen

Winterkoning (Troglodytes troglodytes) Talrijk

broedvogel

Heggenmus (Prunella modularus) Talrijk

broedvogel

Roodborst (Erithacus rubecula) Talrijk

broedvogel

Noordse nachtegaal (Luscinia luscinia) Dwaalgast

2002 : ringvangst te Piringen (1 juveniel)

2004-08-01 : ringvangst te Piringen

Nachtegaal (Luscinia megarhynchos) Vrij schaars

zeldzame broedvogel

Blauwborst (Luscinia svecica) Schaars

schaarse broedvogel

waarneming te Velm

2001-04-11 : 3 ex. zingend in De Kevie

2001-04-25 : ex. zingend in De Kevie

2008-03-15 : ex. zingend in De Kevie

2009-06-03 : ex. zingend te Sint-Truiden (Bernissem)

2009-06-13 : juveniel ex. te Sint-Truiden (Bernissem)

Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros) Algemeen

broedvogel

Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus) Schaars

2001-10-06 : ex. te Gelinden

vrij schaarse doortrekker

Paapje (Saxicola rubetra) Vrij schaars

doortrekker

Roodborsttapuit (Saxicola torquata) Vrij schaars

vooral doortrekker, 1 broedgeval te Sint-Truiden

Tapuit (Oenanthe oenanthe) Vrij schaars

doortrekker

Beflijster (Turdus torquata) Schaars

2000-04-01 : juveniel ex. geringd te Tongeren

2001 : 2 ringvangsten te Nerem

2003-10-12 : 2 ex. overtrekkend te Oetersloven

2003-10-26 : 3 ex. overtrekkend te Oetersloven

2004 : 3 ex. overtrekkend te Oetersloven

2006-03-30 : ex. te Gingelom

2007-10-21 : vrouwelijk ex. te Wellen

2008-04-25 : ex. te Rutten

2009-04-08 : ex. te Terkoest

Merel (Turdus merula) Talrijk

broedvogel

Kramsvogel (Turdus pilaris) Talrijk

wintergast, voormalige (?) broedvogel

Zanglijster (Turdus philomelos) Talrijk

broedvogel

Koperwiek (Turdus iliacus) Algemeen

wintergast

Grote lijster (Turdus viscivorus) Talrijk

broedvogel

Snor (Locustella luscinioides) Schaars

2004-08-06 : ringvangst te Nerem

wordt jaarlijks geringd

Sprinkhaanzanger (Locustella naevia) Vrij schaars

doortrekker, zeldzame broedvogel

Krekelzanger (Locustella fluviatilis) Dwaalgast

2012-05-24 : baltsend mannetje te Kolmont

Cetti's zanger (Cettia cetti) Schaars

1968-04-07 tot 1968-06-30 : eerste broedgeval voor Vlaanderen (drie jongen en twee adulten) te Nieuwenhoven - Sint-Truiden

Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus) Schaars

doortrekker

Bosrietzanger (Acrocephalus palustris) Talrijk

broedvogel

Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus) Vrij schaars

doortrekker en zeldzame broedvogel

Grote karekiet (Acrocephalus arundinaceus) Schaars

1998-08-10 : ringvangst te Tongeren

2000-08-25 : ringvangst te Tongeren

2003-05-22 : dood ex gevonden in Steenuilennestkast te Gelinden

2010-10-09 : ringvangst te Tongeren

Veldrietzanger (Acrocephalus agricola) Schaars

2016-09-03 : ringvangst te Tongeren

Spotvogel (Hippolais icterina) Vrij schaars

zeldzame broedvogel

Orpheusspotvogel (Hippolais polyglotta) Schaars

1998-09-08 : ringvangst 1ste-jaars te Nerem

2001-07-28 : ringvangst adult te Nerem

2003-07-23 : ringvangst adult te Nerem

2010-07-20 : ringvangst adult te Nerem

Sperwergrasmus (Sylvia nisoria) Dwaalgast

1978-09-26 : ringvangst 1ste-jaars te Piringen

1992-09-09 : ringvangst 1ste-jaars te Tongeren (R.Christiaens)

1995-08-23 : ringvangst 1ste-jaars te Sint-Huibrechts-Hern

1997-10-13 : ringvangst te Piringen

2003-09-18 : ringvangst 1ste-jaars te Nerem

Braamsluiper (Sylvia curruca) Schaars

doortrekker en zeldzame broedvogel

Grasmus (Sylvia communis) Talrijk

broedvogel

Tuinfluiter (Sylvia borin) Algemeen

broedvogel

Zwartkop (Sylvia atricapilla) Talrijk

broedvogel

Pallas' boszanger (Phylloscopus proregulus) Dwaalgast

2006-10-22 : ringvangst te Nerem

Fluiter (Phylloscopus sibilatrix) Schaars

doortrekker en zeldzame broedvogel

Tjiftjaf (Phylloscopus collybita) Talrijk

broedvogel

Bladkoning (Phylloscopus inornatus) Dwaalgast

2001-09-24 : ringvangst te Nerem

2004-10-24 : ringvangst te Sint-Huibrechts-Hern

2005-10-09 : ringvangst te Nerem

2005-10-15 : ex. te Borgloon (Jean Van Winkel)

Fitis (Phylloscopus trochilus) Algemeen

broedvogel

Goudhaan (Regulus regulus) Talrijk

broedvogel

Vuurgoudhaan (Regulus ignicapillus) Vrij schaars

broedvogel

Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata) Vrij algemeen

broedvogel

Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoceula) Vrij schaars

doortrekker en zeldzame broedvogel

1962 : broedgeval te 's-Herenelderen

2006-05-02 : ex. te Heers

2007-09-04 : ex. te Herten

Buidelmees (Remiz pendulinus) Schaars

2011-09-24 : 7 ex. te Halmaal

Baardman (Panurus biarmicus) Schaars

2003-10-18 : 8 ex. in de Kevie te Tongeren

Staartmees (Aegithalos caudatus)
Witkopstaartmees (Aegithalos caudatus caudatus)
Algemeen

broedvogel

2004-03-09 : Witkopstaartmees te Sint-Truiden

Glanskop (Parus palustris) Vrij schaars

broedvogel

Matkop (Parus montanus) Algemeen

broedvogel

Kuifmees (Parus cristatus) Vrij schaars

broedvogel

Zwarte mees (Parus ater) Schaars

doortrekker

Pimpelmees (Parus caeruleus) Talrijk

broedvogel

Koolmees (Parus major) Talrijk

broedvogel

Boomklever (Sitta europaea) Vrij algemeen

broedvogel

Boomkruiper (Certhia brachydactyla) Algemeen

broedvogel

Taigaboomkruiper (Certhia familiaris) Schaars

2006-10-15 : ringvangst te Nerem

Wielewaal (Oriolus oriolus) Vrij schaars

broedvogel

Grauwe klauwier (Lanius collurio) Schaars

1998-08-10 : ringvangst te Tongeren

2003-08-07 : ringvangst te Nerem (juveniel ex.)

2004-06-19 : ex. te Mettekoven

Klapekster (Lanius excubitor) Schaars

2004-04-18 : ex. in de Kevie te Tongeren

2005-10-30 : ex. te Brustem

2005-11-01 : ex. te Ulbeek

2006-10-22 : ex. overtrekkend te Oetersloven

Kleine klapekster (Lanius minor) Dwaalgast

2008-07-19 : ex. te Opheers / Waremme; ook nog aanwezig op 2008-07-20 foto

Roodkopklauwier (Lanius senator) Dwaalgast

tot 1949 : broedvogel te Zepperen (bron : De Giervalk 1959)

1944-06-22 : ex. te Ordingen (bron : Vlavico)

1966-09-03 : ringvangst 1ste-jaars ex. te Berg - Tongeren (bron : Wielewaal 33:212)

Gaai (Garrulus glandarius) Algemeen

broedvogel

Notenkraker (Nucifraga caryocatactes) Schaars

1968-08-08 : 7 ex. te Wellen (De Witte Spreeuwen - okt 1968)

1968-08-10 : 12 ex. te Wellen (De Witte Spreeuwen - okt 1968)

meerdere ex. tijdens invasie begin jaren '70

Ekster (Pica pica) Talrijk

broedvogel

Kauw (Corvus monedula) Talrijk

broedvogel

2003 : enkele ex. van ondersoort monedula te Alken en Zammelen

2007-01-19: ex.van ondersoort monedula te Kortessem

Roek (Corvus frugilegus) Algemeen

wintergast en zeldzame broedvogel

Zwarte kraai (Corvus corone) Talrijk

broedvogel

Spreeuw (Sturnus vulgaris) Talrijk

broedvogel

Roze spreeuw (Sturnus roseus) Dwaalgast

1954-12-16 : ex. te Rutten (bron : De Giervalk 1955:148)

Huismus (Passer domesticus) Talrijk

broedvogel

Ringmus (Passer montanus) Algemeen

broedvogel

Vink (Fringilla coelebs) Talrijk

broedvogel

Keep (Fringilla montifringilla) Vrij algemeen

wintergast

Europese kanarie (Serinus serinus) Schaars

broedvogel

Groenling (Chloris chloris) Algemeen

broedvogel

Putter (Carduelis carduelis) Vrij schaars

doortrekker en voormalige (?) broedvogel

Sijs (Carduelis spinus) Vrij schaars

wintergast

Kneu (Carduelis cannabina) Vrij algemeen

broedvogel

Frater (Carduelis flavirostri) Schaars

2002-10-13 : ex. overtrekkend te Oetersloven

Barmsijs (Carduelis flammea/cabaret)
Grote barmsijs (Carduelis flammea)
Kleine barmsijs (Carduelis cabaret)
Schaars

1986 : grote groep in Mombeekvallei te Alken

2003-08-07 : 2 ex. te Tongeren (ontsnapt ?)

2003-11-01 : 9 ex. overtrekkend te Nerem + 1 ringvangst (cabaret)

2003-11-02 : ex. te Aalst - Sint-Truiden

2006-01 : groep (flammea en cabaret) te Wellen

Witstuitbarmsijs (Carduelis hornemanni) Dwaalgast

1986-11-14 : ex. te Tongeren, nog gezien op 23-11 en 10-12 (bron : Oriolus)

Kruisbek (Loxia curvirostra) Schaars

doortrekker en wintergast

Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
Noordse goudvink (Pyrrhula pyrrhula pyrrhula)
Schaars

wintergast

Appelvink (Coccothraustes coccothraustes) Schaars

doortrekker en wintergast

Ijsgors (Calcarius lapponicus) Dwaalgast

eind jaren '90 : ringvangst te Wellen

2003-10-12 : ex. overtrekkend te Oetersloven

2005-11-05 : ex. overtrekkend te Oetersloven

Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis) Dwaalgast

2003-12-01 : ex. op velden tussen Lauw en Hoeise kassei (juveniel of vrouwtje)

2005-11-22 : mak ex. te Widooie

Geelgors (Emberiza citrinella) Vrij algemeen

broedvogel

Witkopgors (Emberiza leucocephalos) Dwaalgast

winter 2016-2017 : eerste twitchbaar ex. voor België te Widooie

Rietgors (Emberiza schoeniclus) Vrij schaars

wintergast en zeldzame broedvogel

Grauwe gors (Miliaria calandra) Vrij schaars

broedvogel

Cirlgors (Emberiza cirlus) Dwaalgast

1967-10 : 1ste-jaars mannetje gedood te Tongeren (verz.KBIN, Wielewaal 36:74)

Ortolaan (Emberiza hortulana) Schaars

eind jaren '80 : ex. te Kortessem (mond. mededeling vogelvanger)

2003-08-31 : ringvangst te Nerem

2008-09-05 : kortstondig aanwezig op telpost Oetersloven Wellen

Geelbrauwgors (Emberiza chrysophrys) Dwaalgast

1966-10-20 : 1ste-jaars mannetje te Tongeren. Gestorven in gevangenschap in de winter van '69-'70 (bron : N. Hermans fide G. Werck). Eerste waarneming voor Europa!

 

Bronnen :    

Oriolus jaargangen 1995 – 2003
Broedvogelatlas van Limburg (Gabriëls, Stevens, Van Sanden)
Broedvogelatlas Instituut voor Natuurbehoud (2000 – 2003)

Wielewaal

Vlavico

De Giervalk

De Witte Spreeuwen

http://waarnemingen.be

Belgian Birding Magazine