U bent in : home > reizen > pyreneeën 2004

Pyreneeën 2004

Periode

    19 - 23 mei 2004

Deelnemers

    Croes Ludo, Stijn Raymaekers, Gaston, Pierre Vandersmissen, Eric Lenaers en Dirk Ottenburghs

Reisverslag

    We vertrokken op woensdag 19 mei om 13u00 (een gemotiveerde leraar in onze groep zorgde voor vertraging) voor een lange trip naar de Spaanse Pyreneeën. Met een tussenstop in Bordeaux kwamen we omstreeks 9u00 de volgende dag aan in Spanje. Vlak na de tunnel kregen we al een aantal zeilende vale gieren in de kijker, het zouden niet de laatste zijn die we zagen. En dat het een roofvogelrijke reis zou worden bewezen de waarnemingen van rode en zwarte wouw onderweg naar ons hotel. We verbleven in Hotel Mur te Jaca, een aanrader trouwens.

    De bagage werd snel afgeladen en luttele minuten later reden we richting Anso-vallei. Onderweg zagen we naast de reeds vermelde soorten ook gierzwaluw, rotszwaluw, gele kwik, witte kwik, huismus en ekster. Een kwestie van langzaam te starten. Een mooi plekje onderweg zorgde voor grauwe gors (die zat werkelijk overal), nachtegaal (nog eentje die we elke keer als we uit de wagen stapten hoorden), tuinfluiter, europese kanarie (ook overal aanwezig), kneu, putter en vink. Maar na een tijdje bleek het plekje zeer goed, want we zagen orpheusspotvogel en een prachtig mannetje baardgrasmus.
De vallei zelf was een prachtig gebied. Onderweg naar de top zagen we een bleke fase slangenarend en nog een keer baardgrasmus. En aan een mooi stukje beek (een van de vele) waterspreeuw. Hogerop werd tussen een grote groep cirkelende vale gieren, aasgier en raaf ontdekt. En op diezelfde rots zaten ook alpenkraai en alpenkauw.

    Boven op de top viel er spijtig genoeg regen (en dit terwijl we beneden waren vertrokken met bijna 30°C), zodat we besloten om diezelfde dag nog naar de andere vallei te rijden. Achter Sireza kun je doorrijden tot een soort hut. Waar je niet meer verder kan loop je de berg op en via een smalle weg vol keien en over rotsen kom je vlak bij een steile rotswand. Daar zou rotskruiper broeden, maar wij (en nog 3 WestVlamingen) kregen hem niet te zien. Langs de rotswanden aan de overzijde van de vallei vlogen vale gieren en een paar aasgieren en plots was hij daar... een prachtig lammergier zweefde langs de rotswand en liet zich mooi bekijken. Wat een prachtige waarneming. Op aanraden van onze Belgische vrienden reden we nog naar Arrés. Dit is werkelijk een niet te missen plek. De hellingen rond het dorpje zijn meer dan de moeite waard. Wij zagen er ortolaan, steenuil, hop, kuifleeuwerik, putter, cirlgors en hoorden (hij liet zich niet zien) dwergooruil.

    De volgende dag vertrokken we al vroeg richting Zuiden. De bedoeling was na het hooggebergte van gisteren, nu de lager gelegen gebieden te bekijken. Kwestie van op die paar dagen zoveel mogelijk te zien.

    Van Jaca reden we naar Bernues en Anzanigo. De purperorchissen en bijenorchissen (dat denken we althans) stonden gewoon in de berm. En dan zagen we aan een met struiken omringde weide onze eerste roodkopklauwier. Op diezelfde plaats aan een beekje kwam daar nog eens grijze gors bij.

    Volgende bestemming was Riglos. Blijkbaar hebben de toeristen en bergbeklimmers dit ontdekt. Want in de buurt van nissen waar volgens de sporen van de uitwerpselen vale gieren broeden hingen tientallen kleine poppetjes tegen de rotswand. We besloten dan ook om via een verlaten wegje naar de andere zijde van de rotsen te wandelen. Maar daar raakten we niet, onderweg bleken interessante hellingen te liggen. Onze lijst werd aangedikt met opnieuw roodkopklauwier, duinpieper, rotsmus, kleine zwartkop en zwarte tapuit. In het dorp zelf hadden we ook nog zwarte spreeuw. Een groep joelende kinderen deed ons besluiten om andere oorden op te zoeken. Linas Marcuello werd de volgende bestemming. Achter het dorpje vlogen 3 aasgieren vlak voor ons op en iets verder vloog een steenarend over. Daar ook blonde tapuit (een prachtig exemplaar), kleine zwartkop, cirlgors, duinpieper, kwartel, kuifleeuwerik, roodkopklauwier en provencaalse grasmus. 

    Van daaruit vertrokken we via Puendeluna naar Piedratajada met onderweg een dwergarend en zo naar Las Pedrosas. Daar zaten onze eerste ooievaars van de trip op de kerk met jongen. Vlak bij Gurrea de Galego reden we over een soort mini-canyon die blijkbaar bezet was met een kolonie bijeneters. Wij reden verder naar de HU520 (nr van een weg), waar volgens onze informatie meer bijeneters zouden zitten. De wand waar ze moesten zitten was echter afgebrokkeld en er was weinig water in de kloof. Slechts een paar bijeneters lieten zich zien. Maar de teleurstelling werd snel weggeveegd door een bruine kiekendief en een koppel grauwe kiekendieven. Verder hadden we op deze plek grote karekiet en waterral.

    Dag 3 stond in het teken van Los Monegros. We vertrokken met regen en een “Gaston”omisch ontbijt. Dit was een boterham met confituur of choco tijdens de rit, gesmeerd door onze bevoorrader Gaston. Op de weg naar Belchite, die tussen steile rotswanden doorloopt zagen we steenarend, rotsmus en blonde tapuit. Op een kale vlakte tussen Quinto en La Zaida hadden we graszanger, kuifleeuwerik, grote karekiet (in een plukje riet) en veel muggen. De regen had ondertussen plaats gemaakt voor een warm zonnetje.

    We reden naar het Monaterio de Rueda bij Escatron, omdat daar kleine torenvalken zouden broeden op de ruine. Nu bleek deze ruine zo goed als volledig gerestaureerd te zijn, dus weg kleine torenvalken. Maar op de weg naar het klooster zat een immense kolonie bijeneters.
We reden verder richting Bujaraloe en op één van de vele schrale akkers hadden we kalanderleeuwerik, kortteenleeuwerik en een mooie waarneming van een wel erg tamme hop.

    Bij Laguna la Playa, dat er wat droogjes bijlag, zagen we steltkluut, kortteenleeuwerik (Pierre vond zelfs een vliegvlug jong dat blijkbaar dacht dat we hem niet zagen en tot op een halve meter kon benaderd worden), strandplevieren ook met jongen (die snel liepen) en tureluur.
Tijd om wat vocht op te zoeken en ook brandstof. Want een rit door de eindeloze vlakte liep bijna verkeerd af, toen we merkten dat onze diesel bijna op was en we in de verste verte geen idee hadden waar we zaten. Een smaragdhagedis zorgde voor wat verstrooing en een hulpvaardige Spanjaard voor de redding. Hij gaf ons een hele uitleg over waar we naartoe moesten en wees daarbij gelukkig de goede richting aan, want we begrepen geen letter van zijn gebrabbel.

    Onderweg van Caspe naar Candasmos hadden we de enige klapekster van de reis. Vlak voor Cadasmos vonden we een mooie plas die niet op de kaart stond (het was nochtans een behoorlijke plas water). Wij doopten hem dadelijk de krooneendenvijver, want die zaten er met tientallen. In een boom zaten een groep koereigers en in het riet zong grote karekiet en joeg purperreiger. Naast gewone fuut zat er ook dodaars en geoorde fuut.

    Om de dag goed af te sluiten stopten we nog een groot meer bij Sarinena. Daar was zelfs een infocentrum over blijkbaar één van de grootste meren van Spanje. Het werd al stilaan donker en de koereigers kwamen met tientallen aangevlogen om te komen overnachten. Over het meer vlogen een paar zwarte sternen en een geelpootmeeuw. Ook vloog een boomvalk over.

    Onze laatste dag werd besloten om niet dadelijk naar huis te rijden. Maar om niet via de tunnel maar via de col naar Frankrijk te rijden. Een goede keuze want boven aan het skistation hadden we maar liefst 3 mannetjes rode rotslijster. Daar ook duinpieper, waterpieper en rotszwaluw. En onderweg nog wespendief en op de hellingen grazende gemzen.

    Het was een vermoeiende maar prachtige trip met een lijst van 117 soorten en niet van de minste. 

Soortenlijst

Podiceps nigricollis                 Geoorde fuut                     Black-necked Grebe
Tachybaptus ruficollis             Dodaars                           Little Grebe
Podiceps cristatus                   Fuut                                 Great Crested Grebe
Bubulcus ibis                         Koereiger                           Cattle Egret
Ardea cinerea                         Blauwe reiger                     Grey Heron
Ardea purpurea                       Purperreiger                       Purple Heron
Ciconia ciconia                       Ooievaar                           White Stork
Anas platyrhynchos                 Wilde eend                       Mallard
Aythya ferina                           Tafeleend                         Common Pochard
Netta rufina                             Krooneend                       Red-crested Pochard
Gypaetus barbatus                   Lammergier                       Lammergeier
Gyps fulvus                             Vale gier                           Griffon Vulture
Neophron percnopterus             Aasgier                             Egyptian Vulture
Aquila chrysaetos                   Steenarend                       Golden Eagle
Circaetus gallicus                     Slangenarend                   Short-toed Eagle
Hieraaetus pennatus                 Dwergarend                       Booted Eagle
Pernis apivorus                       Wespendief                       Honey Buzzard
Milvus milvus                           Rode wouw                       Red Kite
Milvus migrans                         Zwarte wouw                     Black Kite
Circus aeruginosus                   Bruine kiekendief               Marsh Harrier
Circus pygargus                       Grauwe kiekendief             Montagu's Harrier
Buteo buteo                             Buizerd                             Buzzard
Falco tinnunculus                     Torenvalk                         Kestrel
Falco subbuteo                         Boomvalk                         Hobby
Alectoris rufa                           Rode patrijs                     Red-legged Partridge
Coturnix coturnix                       Kwartel                           Quail
Rallus aquaticus                       Waterral                           Water Rail
Gallinula chloropus                   Waterhoen                       Moorhen
Fulica atra                               Meerkoet                         Eurasian Coot
Himantopus himantopus           Steltkluut                         Black-winged Stilt
Charadrius alexandrinus           Strandplevier                     Kentish Plover
Actitis hypoleucos                   Oeverloper                       Common Sandpiper
Tringa totanus                           Tureluur                           Redshank
Larus ridibundus                       Kokmeeuw                     Black-headed Gull
Larus michahellis                     Geelpootmeeuw               Yellow-legged Gull
Chlidonias niger                       Zwarte stern                     Black Tern
Columba palumbus                   Houtduif                           Wood Pigeon
Streptopelia decaocto               Turkse tortel                     Collared Dove
Streptopelia turtur                     Zomertortel                       Turtle-Dove
Cuculus canorus                     Koekoek                           Cuckoo
Athene noctua                         Steenuil                           Little Owl
Otus scops                             Dwergooruil                       Scops Owl
Apus apus                               Gierzwaluw                       Common Swift
Upupa epops                           Hop                                 Hoopoe
Merops apiaster                       Bijeneter                         Bee-eater
Picus viridis                             Groene specht                 Green Woodpecker
Alauda arvensis                       Veldleeuwerik                   Skylark
Galerida cristata                       Kuifleeuwerik                   Crested Lark
Lullula arborea                         Boomleeuwerik                 Wood Lark
Calandrella brachydactyla         Kortteenleeuwerik             Greater Short-toed Lark
Melanocorypha calandra           Kalanderleeuwerik             Calandra Lark
Hirundo rupestris                     Rotszwaluw                     Crag Martin
Hirundo rustica                         Boerenzwaluw                 Swallow
Delichon urbica                         Huiszwaluw                     House Martin
Anthus campestris                   Duinpieper                       Tawny Pipit
Anthus trivialis                         Boompieper                     Brown Tree-Pipit
Motacilla alba                           Witte kwikstaart               White Wagtail
Motacilla flava                         Gele kwikstaart                 Yellow Wagtail
Motacilla cinerea                     Grote gele kwikstaart         Grey Wagtail
Troglodytes troglodytes             Winterkoning                   Winter Wren
Cinclus cinclus                         Waterspreeuw                 Dipper
Prunella modularis                   Heggemus                       Dunnock
Erithacus rubecula                   Roodborst                         Robin
Luscinia megarhynchos           Nachtegaal                       Nightingale
Phoenicurus ochruros               Zwarte roodstaart             Black Redstart
Oenanthe oenanthe                 Tapuit                               Northern Wheatear
Oenanthe hispanica                 Blonde tapuit                   Black-eared Wheatear
Oenanthe leucura                     Zwarte tapuit                     Black Wheatear
Saxicola rubetra                       Paapje                             Whinchat
Saxicola torquata                     Roodborsttapuit                 Stonechat
Monticola saxatilis                   Rode rotslijster                 Rock Trush
Turdus viscivorus                     Grote lijster                       Mistle Thrush
Turdus merula                         Merel                                 Blackbird
Sylvia borin                             Tuinfluiter                         Garden Warbler
Sylvia atricapilla                       Zwartkop                           Blackcap
Sylvia melanocephala               Kleine zwartkop                 Sardinian Warbler
Sylvia communis                     Grasmus                         Whitethroat
Sylvia cantillans                       Baardgrasmus                 Subalpine Warbler
Sylvia undata                           Provençaalse grasmus       Dartford Warbler
Cisticola juncidis                     Graszanger                       Fan-tailed Warbler
Cettia cetti                             Cetti's zanger                   Cetti's Warbler
Acrocephalus arundinaceus     Grote karekiet                   Great Reed Warbler
Acrocephalus scirpaceus         Kleine karekiet                 Reed Warbler
Hippolais polyglotta                 Orpheusspotvogel             Melodious Warbler
Phylloscopus collybita             Tjiftjaf                               Chiffchaff
Regulus regulus                       Goudhaantje                     Goldcrest
Parus major                             Koolmees                         Great Tit
Sitta europaea                         Boomklever                     Nuthatch
Certhia brachydactyla               Boomkruiper                     Short-toed Treecreeper
Lanius collurio                         Grauwe klauwier               Red-backed Shrike
Lanius senator                         Roodkopklauwier               Woodchat Shrike
Lanius excubitor                     Klapekster                       Northern Shrike
Garrulus glandarius                 Gaai                                 Jay
Pica pica                                 Ekster                             Magpie
Corvus monedula                     Kauw                               Jackdaw
Pyrrhocorax pyrrhocorax           Alpenkraai                       Chough
Pyrrhocorax graculus               Alpenkauw                       Alpine Chough
Corvus corax                           Raaf                                 Raven
Corvus corone                         Kraai                               Carrion Crow
Sturnus vulgaris                       Spreeuw                         Common Starling
Sturnus unicolor                       Zwarte spreeuw                 Spotless Starling
Oriolus oriolus                         Wielewaal                         Golden Oriole
Passer domesticus                 Huismus                           House Sparrow
Passer montanus                   Ringmus                           Eurasian Tree Sparrow
Petronia petronia                     Rotsmus                           Rock Sparrow
Fringilla coelebs                     Vink                                 Chaffinch
Carduelis cannabina                 Kneu                               Linnet
Carduelis carduelis                 Putter                               Goldfinch
Carduelis chloris                     Groenling                         Greenfinch
Serinus serinus                       Europese kanarie               Serin
Emberiza hortulana                 Ortolaan                           Ortolan Bunting
Emberiza citrinella                   Geelgors                           Yellowhammer
Emberiza cirlus                       Cirlgors                             Cirl Bunting
Miliaria calandra                     Grauwe gors                     Corn Bunting
Emberiza cia                           Grijze gors                       Rock Bunting