U bent in : home > reizen > polen 2006

Polen 2006

Periode

    13 - 21 april 2006

Deelnemers

    Lieven Van Hellemont (die wij eeuwig dankbaar zijn voor het opmerken van de dwerguil), Josette Moria, Ger en Tine Pattyn, Esther Buysmans (gelukkig was het aantal planten in bloei nog matig zodat we haar niet kwijt geraakt zijn), Werner Goussey (fotograaf van dienst en onversaagbare telescoopsleurder), Dina De Graer, Yves Van Den Bosch en Viv (met een onverzadigbare eetlust), Vera Dusar (nooit zoveel sport gedaan) en Yvon Princen.

Reisverslag

    Op 13 april vertrokken we om 8u10 na carpooling vanuit Dortmund met Wizz air (W6) naar Katowice in Polen.

    Hier wachtte ons Janosz en een busje met chauffeur dat ons naar een groot visvijvergebied rond Oswiecim (Auschwitz) bracht alwaar de specialiteit een effectief wilde populatie krooneend is.Van hier reden we na onze eerste van vele poolse soepmaaltijden naar Niedzica in het Pieniny gebergte, 50 km ten oosten van Zakopane (Tatra). Vanuit de bus werd reeds steenarend waargenomen, die mooi ging rusten in enkele naaldbomen langs de weg.Een avondwandeling vanuit Niedzica zou onze eerste van vele speurtochten naar dwerguil worden.

    Op 14 april trokken we naar een turfwinningsgebied even ten noorden van de afslag naar Zakopane op de weg naar Krakau. Specialiteit hier was een gezonde en baltsende populatie van korhoenen. Een prachtwaarneming van hop was het toetje. Bij het terugrijden zat op de plaats van de steenarend ditmaal een doorregende schreeuwarend. In de namiddag begonnen we aan onze eerste van vele stevige bergwandelingen, ditmaal ten westen van Niedzica en opgeluisterd met opnieuw een koppel steenarend.

    Elke middag kregen we een lunchpakket mee met een sandwich met ham en kaas, al dan niet spuitwater en een appel of een appelsien. Dit zou zo 8 dagen blijven duren. ’s Avonds kregen we steeds een andere soep, gevolgd door steeds een ander typisch pools gerecht of een vaak exotisch maar degelijk vegetarisch alternatief voor de niet vlees of viseters (dat vis niet vegetarisch was was voor de Polen niet heel duidelijk). Elke dag kregen we ook een ander fruitsap, dat mits betaling kon aangevuld worden met wijn, bier, vodka of vodka vermengd met appelsap.

    De paasdagen werden we verblijd  met een ochtendbuffet met al dan niet als versiering bedoelde met drank gevulde paaseitjes (we hebben ze voor alle zekerheid maar opgegeten en ze waren lekker). Zaterdag werd dan de topdag, met bezoek aan de nestplaats van de oeraluil in een zeer fotogenieke locatie op 3 meter hoogte. De oeraluil, nog niet superboosaardig (oeraluilen met jongen vallen aan naar het schijnt), maar gewoon boos, want nog geen kuikens, werkte optimaal mee. Ongetwijfeld het absolute hoogtepunt en veel mooier dan in de boekjes en ook als zijn Tibetaanse tegenhanger (wat ik kan getuigen).

    Met kramp of het geschot in mijn staart terug afgedaald, en wanhopig voor de volgende bergtochten toch volgehouden en wonderlijk beterde het na een pilletje van Tine. De volgende dagen bestonden uit zware en vermoeiende bergtochten, waarbij witrugspecht succesvol bleef verstoppertje spelen, volgens Felix ten gevolge van de depressieve weersomstandigheden, en steeds opnieuw zwarte spechten als afleidingsmaneuver op ons af stuurde. Gaaien speelden dan weer afleidingsmaneuver voor dwerguilen, van wie we braakballen in overvloed vonden, maar geen zichtbare exemplaren.

    Vanaf maandag begon het te keren, eerst met waarnemingen van notenkraker en pestvogels om dinsdagavond ineens Lieven te laten zeggen. De dwerguil zit boven ons open en bloot in een dode naaldboom.

    Op woensdag en donderdag werden de waarnemingen van notenkraker en pestvogel, nog aanzienlijk verbeterd, een wespendief kwam meedoen. Witrug en drieteenspecht bleven echter succesvol verstoppertje spelen.

    Ondertussen had iedereen of toch bijna iedereen zijn al dan niet goede glimp van hazelhoen opgevangen. Hazelhoen is enkel weggelegd voor de snelle vogelaar. Wie meer dan 30 seconden nodig heeft om de locatie te vinden waar iemand anders het heeft opgemerkt krijgt het niet te zien en wie achteraan loopt in een rij evenmin. Toch waren er voor de meesten enkele bevredigende waarnemingen. Foto’s maken van een hazelhoen zal echter enkel lukken door een individu in een schuiltentje.

    Na enkele plaatselijke culturele intermezzo’s de voorgaande dagen naar een typisch plaatselijk pools café en een wel zeer oud en vermolmd houten kerkje was de laatste dag Krakau-dag. De lente was in Krakau zeker even ver als in België en in het park en het stadsbos was het volop gekweel, gezang en ontluikende blaadjes. Syrische bonte specht, withalsvliegenvanger en de ons meer bekende middelste en kleine bonte specht waren een fluitje van een cent. Effen cassette spelen en het was in de sacoche.

    Vermoeid maar tevreden werd de zeer oude universiteitsomgeving van Krakau (nog ouder dan die van Leuven) en een aantal majestueuse kerken en de grootse burcht bewonderd waarna we terug naar Katowice reden voor de terugvlucht.

    Met dank aan Janosz en Felix voor het goede gezelschap, waarbij Felix niet onder stoelen of banken stak dat hij uit de bergen afkomstig was (Highlander) en dat hij een goede lever had. Hij is geďnteresseerd in alles van natuur en wist ook veel van vlinders, planten, enz. en heeft een grote natuurbeschermingsattitude.

    Contactadres felix4@poczta.onet.pl

Soortenlijst

SOORTNAAM

AANTAL

OPMERKINGEN

VLINDERS (5 soorten)

 

 

citroenvlinder

 

 

oranjetip

 

 

gehakkelde aurelia

 

 

dagpauwoog

 

 

landkaartje

 

 

 

 

 

AMFIBIEEN EN REPTIELEN (3 soorten)

vuursalamander

2

 

heikikker

 

talrijk

bruine kikker

 

 

hazelworm

 

Dood exemplaar

 

 

 

VOGELS (118 soorten)

 

 

geoorde fuut

> 20

uitzonderlijk mooie waarneming op enkele meters

dodaars

 

Enkel auditief

fuut

 

 

roerdomp

1

Enkel auditief

blauwe reiger

 

 

ooievaar

> 20

Buiten broedende vogels ook een groep van 17 doortrekkers

zwarte ooievaar

> 5

Eéntje mooi paraderend aan rivieroever

knobbelzwaan

 

 

grauwe gans

 

 

wilde eend

 

geen enkele soepeend te bespeuren!!!

krakeend

 

 

pijlstaart

2

 

slobeend

 

 

wintertaling

 

 

zomertaling

 

 

tafeleend

 

 

krooneend

4

 

kuifeend

 

 

brilduiker

 

 

steenarend

5

Waarvan één met prooi (waarschijnlijk een rat), variërend van 2de kalenderjaar tot volwassen

schreeuwarend

> 8

Talrijkste arend, 1 koppel voerde bals uit!

bruine kiekendief

 

 

buizerd

 

grote verschillen waren opmerkelijk, van 45 tot 60 cm.

wespendief

1

Vroege doortrekker

sperwer

 

 

havik

 

 

torenvalk

 

 

korhoen

> 2

Eventjes baltsend

hazelhoen

4 - 8

Zeer schichtig, maar toch enkele mooie waarnemingen

fazant

 

 

waterral

1

Enkel auditief

waterhoen

 

 

meerkoet

 

 

kleine plevier

2

 

kievit

 

 

witgat

 

 

oeverloper

1

 

tureluur

 

 

houtsnip

> 5

Regelmatig waargenomen in de schemering

kokmeeuw

 

 

stormmeeuw

 

 

pontische meeuw

 

vooral 1ste kalenderjaar

kleine mantelmeeuw

 

 

visdief

3

 

houtduif

 

 

turkse tortel

 

 

ransuil

1

Enkel auditief

oeraluil

1

Prachtige waarneming op geknakte nestboom! In zeer goed licht om 17 uur

dwerguil

1

Na 3 dagen zoeken zat het uiltje vlak boven ons in een dode boom, tekening onderzijde afwijkend van ANWB-gids

hop

3

 

zwarte specht

>10

Talrijk in de bergbossen

groene specht

1

 

grijskopspecht

1

Dankzij afspelen van geluid werkte deze zeer goed mee

grote bonte specht

 

 

syrische bonte specht

2

1 koppel in park in Krakau (parend)

middelste bonte specht

1

Bos in Krakau

kleine bonte specht

1

Bos in Krakau

veldleeuwerik

 

Nog opvallend talrijk

boerenzwaluw

 

 

huiszwaluw

 

 

graspieper

 

 

boompieper

> 4

Baltsvlucht

witte kwikstaart

 

 

gele kwikstaart

 

 

grote gele kwikstaart

 

 

klapekster

1

 

winterkoning

 

 

waterspreeuw

4

 

pestvogel

>15

in de naaldbossen op de hoogste toppen

heggenmus

 

 

roodborst

 

 

gekraagde roodstaart

1

Op omheining aan hotel

zwarte roodstaart

 

talrijk

roodborsttapuit

2

 

zanglijster

 

 

koperwiek

>5

 

grote lijster

 

 

kramsvogel

 

 

merel

 

 

beflijster

>20

Vrij talrijk in berggebieden, uitzonderlijk mooie waarnemingen

zwartkop

 

 

braamsluiper

2

 

fitis

 

 

tjiftjaf

 

 

fluiter

2

 

goudhaan

 

 

bonte vliegenvanger

> 3

Op omheining aan hotel

withalsvliegenvanger

> 3

Bos in Krakau - mooi aan nestkast gezien, mannetjes en vrouwtjes

koolmees

 

 

pimpelmees

 

 

zwarte mees

 

Reageerden opvallend op geluid van dwerguil

kuifmees

 

 

matkop

 

 

boomklever

 

 

boomkruiper

 

 

taigaboomkruiper

 

 

ekster

 

 

gaai

 

Waarvan één met langdurige goede imitatie dwerguilgeluid

notenkraker

4

 

kauw

 

 

roek

 

 

bonte kraai

 

 

raaf

 

Groep van meer dan 20 (enkele onder hen vielen buizerd lastig), hadden succesvol prooi buizerd veroverd

spreeuw

 

 

huismus

 

 

ringmus

 

 

vink

 

 

keep

 

Al mooi in zomerkleed

kneu

 

 

putter

 

 

groenling

 

 

sijs

 

 

europese kanarie

 

 

goudvink

 

 

appelvink

 

 

kruisbek

 

 

rietgors

 

 

geelgors

 

Nog opvallend talrijk

 

 

 

TOTAAL AANTAL

118

 

 

 

 

ZOOGDIEREN

 

 

vos

1

 

hermelijn

2

 

woelmuis

 

Zéér talrijk in bergweiden

bever

 

Niet gezien, maar wel veel vraatsporen aanwezig

everzwijn

 

Niet gezien, veel woelsporen en voetafdrukken

eekhoorn

 

 

edelhert

6 - 8 (?)