U bent in : home > reizen > hongarije 2002

Hongarije 2002

Periode

    14 - 28 augustus 2002

Reisverslag

Gezinsvakantie vol vogels

    Klik hier voor een foto-verslag

    Na deze zonnige en mooie vakantie in Hongarije, Tiszafüred, weet ik één ding. Deze streek staat momenteel bij mij glansrijk op nummer één in mijn top-tien van zeker te bezoeken vogelgebieden. Hoewel het zeker geen vogelreis werd, maar een gewone gezinsvakantie, kreeg ik toch heel wat vogels voor mijn telescoop en niet van de minste. Ik denk dan ook dat een bezoek aan dit gebied met als doel zoveel mogelijk vogels te zien, de lijst van waargenomen soorten nog wat zou verlengen.

    Het gaat om het gebied rond Hortobagy. Aangezien ik in Tiszafüred verbleef zal ik mijn wegbeschrijving vanuit dit stadje starten. Het verblijf was trouwens een aanrader. Dhr. Theo Brandt (een rasechte Antwerpenaar) verhuurt hier enkele vakantiehuisjes en hij is samen met zijn echtgenote Krist de ideale gastheer (en vrouw). (info via telnr. 03/288.42.42, deze verborgen reclame hebben ze wel verdiend).

    Je kan de mooiste gebieden bezoeken op 3 wijzen :

    Maar ik vind dat je de Hongaarse natuur wel mag steunen en principieel ben ik er dan ook voor dat je een vergunning neemt.
 
Bezochte gebieden

    Tiszameer : Dit meer ligt vlakbij Tiszafüred en kan via een gehuurde boot bezocht worden of via de dijk die rond gans het meer loopt.

    Hortobagy-Halasto : Dit uitgestrekte gebied zijn aaneengesloten visvijvers met uitgestrekte rietvelden. In het gebied liggen meerdere kijktorens en enkele kijkhutten. Tijdens mijn bezoek was de meest noordelijke vijver het interessantst omdat deze afgelaten was. Om het gebied te bereiken rij je richting Hortobagy waar aan km-paal 66 een groot bord je links een weg instuurt. Vlak na de spoorweg rij je rechtdoor een veldweg op en die splitst iets verder, daar rij je rechts. Volg deze weg die een haakse bocht naar links maakt tot je links een oude slagboom ziet, daar kan je parkeren en het gebied inwandelen. Volgens mij kan je nog verder rijden en zo de benen wat sparen, maar dat heb ik niet geprobeerd. De beste vijvers vindt je door na de slagboom rechts te wandelen en deze weg te volgen tot aan 3 kijktorens op rij. Dit gebied is met een vergunning toegankelijk.

    Nagyivan : De pusta rond dit dorp is zeker de moeite waard om te bezoeken. Je rijdt richting Hortobagy. Aan de in veel verslagen vernoemde Caparo Csarda (een restaurant langs de weg) sla je rechts af richting Nagyivan. Het gebied tegenover dit restaurant werd als zeer beloftevol omschreven. Tijdens mijn bezoek was dit echter een tegenvaller, dit omdat het gebied te droog stond. Vlak voor Nagyivan (nog voor je de brug overrijdt) zie je een links een bord van een rietbedrijf. Daar sla je links de weg in, niet de betonnen weg, maar de veldweg. Dit is een weg die gebruikt wordt om de koeien dagelijks naar de pusta te brengen (dus zeker geen comfortabele weg, maar bij droog weer toch berijdbaar). Volg deze weg tot je aan je rechterzijde een bosje ziet. Midden in dit bosje staat een jachttoren. Van hieruit heb je een prachtig zicht op de omliggende pusta.

    Visvijvers aan Ohat : deze reeks vijvers zijn zeker een bezoekje waard. Je rijdt vanuit Tiszafüred naar Hortobagy en de eerste vijvers liggen vlak nadat je de brug over de Arkus-er bent gereden. Iets verder kan je links een weg inrijden richting Telekhaza – Egyek en langs deze weg heb je links en rechts nog een aantal vijvers.

    Tepelypusta : als je vanuit Tiszafüred naar de autostrade rijdt kom je tussen Poroszlo en hotel Fauna (daar kan je de gids Fater Imre vinden) heb je links van de weg, iets na Tepelypusta een uitgestrekte pusta liggen. Hoewel dit gebied enkel met gids toegankelijk is, is het toch een bezoek waard. Ertegenover liggen velden met een hoogspanningsleiding, daar is het goed voor sakervalk en andere roofvogels.

    Ik had het genoegen één voormiddag met Fater Imre op stap te zijn. Een aanrader, maar volgens mij wel wat duur (10 euro per uur per persoon met zijn wagen). Ik ben ervan overtuigd dat goedkopere gidsen te vinden zijn die hetzelfde resultaat geven wat betreft soorten. Maar ik had geen tijd om dat uit te zoeken.

Soortenlijst

Fuut : Op elke vijver wel één of meerder exemplaren.

Aalscholver :Regelmatig overvliegende en zittende exemplaren op meerdere vijvers.

Dwergaalscholver :Aan Ohat-visvijvers meer dan tien vogels overvliegend en zittend.
                         De broedpopulatie is ondertussen uitgegroeid tot 120 koppels.

Woudaapje : 1 ex opvliegend vlak voor onze boot uit het riet aan Tiszameer.
                 1 ex over riet vliegend aan Ohat-vijvers.

Kwak : tientallen exemplaren aan Tiszameer. Je kon ze al zonnend op het strand
         over het riet zien vliegen. Tijdens boottochtje heel wat vogels van dichtbij kunnen bekijken. Tevens aan Halasto en Ohat-vijvers.

Ralreiger : 5 ex in Halasto, 4 exTiszameer.

Kleine zilverreiger : Regelmatig tussen grote zilverreigers op velden en aan visvijvers.

Grote zilverreiger :Op velden en aan visvijvers, tientallen exemplaren.

Blauwe reiger :10-tal keer waargenomen, blijkbaar niet zo veel voorkomend.

Purperreiger :In elk stukje riet dat ik tegenkwam zat er wel een, volgens mij naast kwak
                 meest voorkomende reiger in het gebied.

Ooievaar : In elk dorp zag je op telefoonpalen nesten en dagelijks zagen we meerdere vogels.

Zwarte ooievaar : 2x waargenomen. 1ex langs weg richting Hortobagy, 1ex langs weg richting Nagyivan.

Lepelaar : 1 ex overvliegend Halasto en 1 ex daar ook foeragerend.

Knobbelzwaan : 20tal exemplaren op Ohat-visvijvers

Grauwe gans : tientallen ex. Op vijvers Halasto en Ohat-visvijvers

Eenden : meeste zaten op vijvers van Halasto
Waargenomen soorten waren wilde eend, krakeend, slobeend, wintertaling, zomertaling, tafeleend en zeker het vermelden waard waren de grote aantallen witoogeenden.

Zeearend :juveniele vogel zittend aan rand van achterste vijver Halasto. (was 2 dagen aanwezig)

Keizerarend : 1 volwassen ex in top van boom geplaagd door bonte kraaien.

Zwarte wouw : 3x waargenomen zwevend boven bosgebieden.

Bruine kiekendief : boven elk veld vloog wel een exemplaar, een keer 12 vogels samen waargenomen.

Grauwe kiekendief : 1 vrouwtje aan Ohat-visvijvers.

Arendbuizerd : 1 ex opvliegend van grond aan Nagyivan en 1 ex zittend in boom.

Buizerd : 10tal exemplaren gedurende ganse trip.

Sperwer : 1 ex jagend aan Holosta.

Torenvalk :10-tallen exemplaren biddend boven velden

Roodpootvalk : blijkbaar meest voorkomende valk, dagelijks waargenomen.

Boomvalk:1 ex vliegend aan hoogspanningsmasten

Sakervalk : 1 koppel aan hoogspannignsmasten, zittend en vliegend

Kwartel : 10tallen roepende vogels op pusta ’s morgens

Fazant : regelmatig waargenomen

Waterral : 5tal roepende vogels in rietvelden Ohat-visvijvers

Waterhoen : 3x waargenomen

Meerkoet : op elke vijver meerdere exemplaren

Grote trap : 1 ex erg ver vanuit jachttoren Nagyivan
                 3 mannetjes in gebied ten westen van Tiszafüred met gids, prachtig kunnen bekijken.

Steltlopers : bijna alle waarnemingen gebeurden op afgelaten vijver in Halasto
                     Volgende soorten werden gezien (met eventueel aantallen) :
Kluut(10tallen) , kleine plevier (6), bontbekplevier (12), morinelplevier (1ex overvliegend  en luid roepend), kievit, bonte strandloper (> 50), krombekstrandloper (> 100), kleine strandloper (10tallen), witgat (6), oeverloper (1 maar in sloot aan rand van Halasto), tureluur (14), zwarte ruiter (>50), grutto (honderden), wulp (honderden), watersnip (10tallen); kemphaan (10tallen).

Kokmeeuw : aan elke vijver en op velden.

Geelpootmeeuw : overal waargenomen.

Dwergmeeuw : 14 ex aan afgelaten vijver van Halasto

Zwarte stern : 1 adult en 3 juv aan Ohat-visvijvers

Witwangstern : aan Tiszameer en op alle vijvers algemeen

Holenduif : 1 ex overvliegend aan hoogspanningsmast

Houtduif : regelmatig waargenomen

Turkse tortel : regelmatig waargenomen

Tortelduif : 5 ex aan Nagyivan

Koekoek : 6x waargenomen aan Halasto

Steenuil : 1 ex roepend aan dorpje vlakbij Halasto

Gierzwaluw : tiental ex. rondvliegend aan Ohat-visvijvers

Scharrelaar :  dagelijks wel enkele exemplaren waargenomen, meestal zittend op telefoondraden.

Groene specht : 2 ex roepend en overvliegend in Tiszafüred

Grote bonte specht : 4x waargenomen in beboste gebieden

Veldleeuwerik : heel algemeen op pusta en velden

Kuifleeuwerik : 2 ex op parking van supermarkt in dorp

Oeverzwaluw : 100-den exemplaren aan Halasto

Huiszwaluw : idem en overal aanwezig

Boerenzwaluw : overal aanwezig, als iemand mij vraagt waar onze zwaluwen zitten dan weet ik nu het antwoord. Je kon nergens kijken of er vloog wel een zwaluw.
Aan een boerderij had ik op een morgen op de telefoondraden duizenden zwaluwen samen. Een beeld om nooit te vergeten.

Duinpieper : 1 ex vlak aan Halasto

Graspieper : algemeen op pusta

Witte kwikstaart : algemeen waargenomen

Gele kwikstaart : algemeen in rietgebieden

Grote gele kwik : 1 ex tijdens huifkartocht op pusta

Heggemus : regelmatig waargenomen in parkje in Tiszafüred

Roodborst : idem

Blauwborst : 5x waargenomen aan Ohat-visvijvers

Zwarte roodstaart : 3x waargenomen aan boerderijen

Tapuit : regelmatig waargenomen op pusta

Paapje : regelmatig waargenomen in rietvelden

Roodborsttapuit : idem

Merel : in parkje van Tiszafüred

Zwartkop : 1x waargenomen in vlierbosje in Halasto

Grasmus : idem

Rietzanger : 4x goed kunnen bekijken in rietvelden Halasto

Krekelzanger : 2x auditief waargenomen in Halasto

Cetti’s zanger : 2x mooi kunnen bekijken 1x Ohat-visvijvers, 1x Halasto

Kleine karekiet :  algemeen in rietvelden

Bosrietzanger : 2x in Halasto

Grote karekiet : 2x waargenomen in Halasto

Fitis : 1x waargenomen in Halasto

Tjiftjaf : 4x waargenomen, 2x Halasto, 2x parkje Tiszafüred

Grauwe vliegenvanger : 1x waargenomen Halasto

Koolmees : parkje Tiszafüred

Pimpelmees : idem

Staartmees : 1 x groepje van 10tal ex aan strand Tiszameer

Baardmannetje : overal roepend in rietvelden, 1x wijfje mooi kunnen bekijken

Buidelmees : honderden ex roepend in rietvelden, regelmatig mooi kunnen bekijken

Boomklever : 2 ex in bosje aan zwembad van dorpje in de buurt

Grauwe klauwier : 10tallen ex op afsluiting langs autostrade, regelmatig waargenomen aan rand van rietvelden in alle gebieden

Kleine klapekster : 8x waargenomen, beste waarneming aan weg naar Nagyivan.

Ekster : regelmatig waargenomen, vogels leken mij wel kleiner dan hier (rui?)

Vlaamse gaai : 3x waargenomen

Kauw : 10tal exemplaren in groep roeken vlakbij Halasto

Roek : zeer grote groep in velden voor Halasto

Bonte kraai : regelmatig waargenomen

Zwarte kraai : idem

Spreeuw : idem

Wielewaal : in bosjes in Halasto regelmatig mooi kunnen bekijken

Huismus : regelmatig waargenomen

Ringmus :volgens mij meer aanwezig dan huismus

Vink : in parkje van Tiszafüred

Kneu : regelmatig waargenomen

Putter : in elk dorp hoorde je overal putters roepen en zag je ze rondvliegen

Groenling : parkje Tiszafüred

Europese kanarie : 1x gehoord in dorpje zelf

Rietgors : algemeen in rietgebieden

Grauwe gors : 1x 2 ex aan rand van weg in struik

 
    In totaal 125 soorten waarvan als uitschieters natuurlijk grote trap, keizerarend, arendbuizerd en sakervalk.

    En dan te bedenken dat dit het resultaat is van 1 namiddag (3 uurtjes) en 3 voormiddagen echt naar vogels kijken in een periode die volgens de gids niet echt ideaal is (einde broedperiode en volop rui). Een bezoek in mei-juni of september-oktober is dan ook een aanrader (een raad die ik alvast
van plan ben op te volgen).

 
Dirk Ottenburghs (dirk.ottenburghs@skynet.be)