U bent in : home > projecten > akkervogels > gele kwikstaart

Gele kwikstaart (Motacilla flava flava)

Status in Vlaanderen

    Achteruitgaand (categorie A)

    Bron : Rode lijst van Vlaamse broedvogels

Soortgegevens

    De gele kwikstaart lijkt op de grote gele kwikstaart, maar de onderzijde is feller geel van kleur, terwijl de rug van de grote gele kwikstaart lichtgrijs in plaats van olijfgroen is. Ook is de gele kwikstaart minder gebonden aan het water. Het mannetje is van het vrouwtje te onderscheiden door de gele onderzijde die bij het vrouwtje minder helder is. Door de lichte wenkbrauwstreep is de gele kwikstaart te onderscheiden van enkele sterk gelijkende kwikstaarten. Op de grond wipt de vogel vrijwel voortdurend met de lange staart. De vlucht van de gele kwikstaart is golvend.

    De vogel wordt vaak aangetroffen in de nabijheid van grazend vee. De vogel bouwt het nest bij voorkeur goed verstopt in vochtig grasland.

    Bron : http://www.vogelvisie.nl/soort/gele_kwikstaart.php

    Een overzicht van de ondersoorten : http://www.digimages.info/berpri/berpri.htm (in het Frans)

Beschermingsmaatregelen in onze streek

    Niets voorzien...

Broedvogelinventarisatie

Methode : territoriumkartering

Tijd van het jaar : van half april tot half juli, vooral van begin mei to ver in juni

Tijd van de dag : gehele dag, maar vooral van een uur voor zonsopgang tot enkele uren erna

Waarnemingen :

- zingende mannetjes, vooral van begin mei tot in juni

- voedseltransporten en alarm, vanaf eind mei

- paren met jongen, vanaf begin juni

- overige waarnemingen (vliegrichting intekenen)

 

    Eenmalige waarnemingen pas meetellen van half mei. De territoria kunnen tientallen hectaren groot zijn; houd daarom rekening met verplaatsingen over grote afstanden. In grasland- en tuinbouwgebieden is tellen na het maaien of oogsten (rond begin juni, soms eerder) niet meer goed mogelijk.

 

    Bron : Vogelinventarisatie - Achtergronden, richtlijnen en verslaglegging (M.F.H. Hustings ea, Wageningen, 1989)