U bent in : home > projecten > fenologie

Fenologie

In het kort

    Al enkele jaren houden wij ons bezig met fenologie. Dit is, simpel gezegd, de studie van de kalender van de natuur. Op basis van gegevens van de start van de bloei van planten, eerste vliegende vlinders, eerste zingende vogels die terug in ons land zijn en noem maar op. Vooral die vogels houden ons bezig. Zo hebben we sinds 1995 deze gegevens bijgehouden.

    Een klassieker, die iedereen kent, is de eerste zwaluw. In 1995 zag ik mijn eerste zwaluw op 4 april en vorig jaar was dit op 15 maart. En het is een algemeen gegeven dat de natuur steeds vroeger aan de lente begint. Zo las ik pas een artikel in grasduinen dat op basis van duizenden waarnemingen in Nederland het zeer duidelijk was dat ons klimaat aan het opwarmen is.

    Dit is één van de conclusies die uit zulke waarnemingen wordt gehaald. Mooi meegenomen vinden wij, maar daarbij is het elk jaar weer een leuk gegeven om de eerste tjiftjaf te horen zingen of de eerste gierzwaluw rond de kerktoren van Wellen te zien vliegen.

Projectverantwoordelijke

    Stijn Raymaekers (stijn.raymaekers@telenet.be)

Welke vogels komen in aanmerking ?

Purperreiger Grote Stern Tapuit
Ooievaar Visdief Beflijster
Zomertaling Dwergstern Sprinkhaanzanger
Wespendief Zwarte Stern Snor
Zwarte Wouw Tortel Rietzanger
Rode Wouw Koekoek Bosrietzanger
Bruine Kiekendief Nachtzwaluw Kleine Karekiet
Grauwe Kiekendief Gierzwaluw Spotvogel
Visarend Draaihals Braamsluiper
Boomvalk Boomleeuwerik Grasmus
Kwartel Oeverzwaluw Tuinfluiter
Kleine Plevier Boerenzwaluw Zwartkop
Strandplevier Huiszwaluw Fluiter
Kemphaan Duinpieper Tjiftjaf
Grutto Boompieper Fitis
Regenwulp Gele Kwikstaart Grauwe Vliegenvanger
Zwarte Ruiter Nachtegaal Bonte Vliegenvanger
Groenpootruiter Blauwborst Wielewaal
Bosruiter Zwarte Roodstaart Grauwe Klauwier
Oeverloper Gekraagde Roodstaart Europese Kanarie
Zwartkopmeeuw Paapje Ortolaan
Dwergmeeuw Roodborsttapuit  

Hoe kan ik meedoen ?

    Je kan op drie manieren meedoen :

    Ook als je maar een of enkele waarnemingen hebt, zijn die meer dan welkom.Waarnemingen van Boerenzwaluw, Koekoek, Ooievaar en Gierzwaluw kan je ook melden via www.natuur-kalender.be.

Overzicht

    Onderstaand lijstje laat alle fenologie-waarnemingen van het voorjaar 2007 zien en vervolgens een overzicht van 2003 tot 2006.

Soort Datum Plaats Waarnemer

Tjiftjaf

4/3/2007

Sint-Truiden

Yvon Princen

Tjiftjaf

5/3/2007 Kuttekoven Jean Vanwinkel
Tjiftjaf 8/3/2007 Alken Stijn Raymaekers
Tjiftjaf 8/3/2007 Wellen Ludo Croes
Tjiftjaf 10/3/2007 Wellen Dirk Ottenburghs
Huiszwaluw 13/3/2007 Heers Ronny Vanherck
Boerenzwaluw 26/3/2007 Alken Peter Van Aken
Gele kwikstaart 27/3/2007 Kortijs Stijn Raymaekers
Zwarte roodstaart 27/3/2007 Kortijs Stijn Raymaekers
Kleine plevier 27/3/2007 Borlo Stijn Raymaekers
Wielewaal 28/3/2007 Wellen Gert Appeltans
Boerenzwaluw 29/3/2007 Alken Gert Appeltans
Zwartkop 30/3/2007 Borgloon Jean Vanwinkel
Zwarte roodstaart 31/3/2007 Alken Stijn Raymaekers
Zwarte roodstaart 31/3/2007 Mettekoven Stijn Raymaekers
Bruine kiekendief 31/3/2007 Veulen Stijn Raymaekers
Boerenzwaluw 1/4/2007 Wellen Dirk Ottenburghs
Boerenzwaluw 1/4/2007 Hoepertingen Pierre Vandersmissen
Zwartkop 1/4/2007 Herten Lieven Van Hellemont
Boerenzwaluw 5/4/2007 Alken Peter Bellen
Zwarte roodstaart 5/4/2007 Alken Peter Bellen
Huiszwaluw 6/4/2007 Broekom Jan Bogaert
Fitis 7/4/2007 Sint-Truiden Peter Bellen
Zwartkop 7/4/2007 Sint-Truiden Peter Bellen
Koekoek 8/4/2007 Wellen Dirk Ottenburghs
Fitis 8/4/2007 Wellen Lieven Van Hellemont
Zwartkop 8/4/2007 Wellen Lieven Van Hellemont
Koekoek 12/4/2007 Alken Pierre Vandersmissen
Wielewaal 13/4/2007 Wellen Gert Appeltans
Braamsluiper 13/4/2007 Alken Peter Bellen
Tapuit 15/4/2007 Ulbeek Stijn Raymaekers
Gele kwikstaart 15/4/2007 Ulbeek Stijn Raymaekers
Koekoek 15/4/2007 Ulbeek Stijn Raymaekers
Koekoek 15/4/2007 Wellen Dirk Ottenburghs
Koekoek 15/4/2007 Gutschoven Frank Ruyseveldt
Braamsluiper 15/4/2007 Kuttekoven Jean Vanwinkel
Braamsluiper 15/4/2007 Borgloon Peter Bellen
Tuinfluiter 16/4/2007 Jesseren Jean Vanwinkel
Nachtegaal 16/4/2007 Jesseren Jean Vanwinkel
Grasmus 16/4/2007 Alken Stijn Raymaekers
Huiszwaluw 18/4/2007 Broekom Jan Bogaert
Tuinfluiter 19/4/2007 Brustem Josette Moria
Gierzwaluw 20/4/2007 Buvingen André Vanmarsenille
Grasmus 21/4/2007 Wellen Dirk Ottenburghs
Tuinfluiter 21/4/2007 Wellen Dirk Ottenburghs
Braamsluiper 22/4/2007 Alken ?
Braamsluiper 26/4/2007 Wellen Pierre Vandersmissen
Kleine plevier 26/4/2007 Alken Carlo Vanderydt
Grauwe vliegenvanger 26/4/2007 Riksingen Eddy Colson
Fluiter 27/4/2007 Sint-Truiden Jan Stevens
Grauwe vliegenvanger 28/4/2007 Sint-Truiden Peter Bellen
Bosrietzanger 29/4/2007 Heers Yvon Princen
Gierzwaluw 29/4/2007 Wellen Stijn Raymaekers
Gierzwaluw 30/4/2007 Sint-Truiden Peter Bellen
Grauwe vliegenvanger 30/4/2007 Sint-Truiden Peter Bellen
Kwartel 1/5/2007 Opheers Yvon Princen
Europese kanarie 4/5/2007 Alken Peter Bellen
Zomertortel 6/5/2007 Bevingen André Vanmarsenille
Kleine karekiet 6/5/2007 Boekhout Stijn Raymaekers
Spotvogel 20/5/2007 Brustem André Vanmarsenille
Kwartel 22/5/2007 Gingelom Robert Croes
Kleine karekiet 23/5/2007 Alken Stijn Raymaekers
Kwartel 25/5/2007 Ovelingen Yvon Princen
Spotvogel 3/6/2007 Montenaken Stijn Raymaekers
Spotvogel 3/6/2007 Alken Ludo Croes

 

 

2003

2004

2005

2006

Blauwborst

 

 

26/mrt

7/apr

Boerenzwaluw

28/mrt

21/mrt

29/mrt

25/mrt

Boomvalk

 

23/apr

23/apr

19/apr

Bosrietzanger

1/mei

30/apr

1/mei

10/mei

Braamsluiper

21/apr

24/apr

23/apr

 

Bruine kiekendief

 

 

1/apr

7/apr

Europese kanarie

14/mrt

23/mrt

24/mrt

7/apr

Fitis

12/apr

10/apr

3/apr

17/apr

Fluiter

 

 

24/apr

 

Gekraagde roodstaart

14/apr

 

30/apr

 

Gele kwik

14/apr

17/apr

22/apr

 

Gierzwaluw

24/apr

18/apr

23/apr

2/mei

Grasmus

21/apr

24/apr

23/apr

20/apr

Grauwe vliegenvanger

6/apr

1/mei

30/apr

6/mei

Huiszwaluw

26/apr

28/apr

18/apr

6/apr

Kleine karekiet

 

 

30/apr

4/mei

Kleine plevier

 

19/apr

 

 

Koekoek

12/apr

10/apr

30/mrt

1/apr

Kwartel

 

25/mei

11/mei

 

Nachtegaal

28/apr

 

 

 

Spotvogel

 

 

8/mei

 

Tapuit

15/apr

20/apr

30/apr

 

Tjiftjaf

7/mrt

14/mrt

8/mrt

24/mrt

Tuinfluiter

20/apr

30/apr

29/apr

21/apr

Wespendief

1/mei

 

 

 

Wielewaal

1/mei

1/mei

1/mei

29/apr

Zomertortel

19/apr

24/apr

30/apr

21/apr

Zwarte roodstaart

11/mrt

15/mrt

12/mrt

24/mrt

Zwartkop

27/mrt

3/apr

26/mrt

2/apr

Links

    http://www.natuurpunt.be/default.asp?ID=188 : nuttige site van Natuurpunt voor meer informatie