U bent in : home > reizen > falsterbö 2005

Falsterbö 2005

Periode

    8 - 11 september 2005

Deelnemers

    Jente Ottenburghs, Etienne Vanormelingen, Valere Sauwens, Dirk Ottenburghs, Gert Appeltans en Sonja Vanmanshoven

Reisverslag

    Op 8 september 2005 vertrokken 6 Wellenaren (eentje woont wel in Alken) met het vliegtuig richting Falsterbo. Wij verbleven daar in het Vogelstation, een goedkope en goede verblijfsmogelijkheid die wij aan iedereen aanraden. (130 Skr per nacht). Omdat we rond de middag al daar waren werd alles vlug uitgepakt en werden de telescopen terug ingeladen om dadelijk naar de heide van Ljung te rijden. Deze bij vogelaars wereldberoemde locatie wat betreft roofvogels viel wat tegen die dag.

    Door een periode van goed weer bleek de trek volledig stilgevallen te zijn en bleef onze lijst beperkt tot een tiental rondvliegende torenvalken en een paar sperwers. Dus reden we maar terug naar ons “huisje” en besloten we om een wandeling te maken langs de kust richting Nabben. Dat bleek een goede keuze. Hoe dichter we bij de “magische punt” kwamen, hoe meer steltlopers we zagen.

    Onze lijst groeide mooi aan met kleine plevier, bontbekplevier, drieteenstrandloper, kanoet, tureluur, steenloper, witgat en oeverloper. Voorbijvliegende grote stern en dobberende eiders, kuifeenden, middelste zaagbek en wilde eend. Bonte kraai en overal witte en gele kwikken trokken ook onze aandacht. Maar alle telescopen werden in dezelfde richting gezet toen iemand een zeehond claimde, het bleek echter een kranige dame op leeftijd te zijn die een stevig zwempartijtje had ingezet met een zwarte badmuts.
Iets verder was het dan wel bingo met twee spelende zeehonden en twee andere exemplaren die iets verder opdoken. Een mooi schouwspel.

    Zo bleek de eerste dag toch al een mooi begin.

    De volgende dag was iedereen al om 5u45 paraat (alhoewel, paraat is iets anders) om naar Nabben te rijden. Daar bleek al heel wat volk aanwezig en ook de muggen waren van de partij. De mooie groepen steltlopers maakten veel goed en blijkbaar was er nu wel wat trek. En in de struiken langs de golfbaan zat heel wat klein grut. Een groep rondvliegende ringmussen en een foeragerende gekraagde roodstaart zorgden voor de nodige animo.

    En aan de vuurtoren zagen we vuurgoudhaantje (in Falsterbo blijkbaar een zeldzaamheid) en braamsluiper.

Witte kwikstaart Ringmus Tapuit

    Nadien ging het richting “the heat” en nu waren de roofvogels wel van de partij. De lucht hing constant vol met “raptors”. Rode wouw, wespendief, buizerd, sperwer, blauwe en bruine kiekendief, smelleken en torenvalk passeerden de revue. En dit in mooie aantallen. Omstreeks 15u besloten we om andere oorden te gaan opzoeken. Een bezoekje aan het kanaal viel wat tegen, maar een wandeling in het verder gelegen gebied richting Malmö was zeker de moeite. Grauwe klauwier kwam bij op de lijst.

Bontbekplevier Nabben The Heat

    Dag drie opnieuw naar Nabben en daar was het deze keer bingo. Samen met de ondertussen familiaire Nederlanders die op de camping verbleven zagen we heel wat sperwers (1.200 die dag bleek later), wespendieven, buizerds en tot ons groot genoegen visarenden overzeilen. Een voorbijzoevende roodkeelduiker haalde de Falsterbolijst niet, maar wij hadden hem met zekerheid herkend.
Aan de vuurtoren deze keer kruisbekken en sijzen. Nadien opnieuw naar de heat en daar was het, tegen onze verwachtingen in, dan weer heel rustig. Af en toe een roofvogel en ook twee (noordwaarts) overtrekkende kraanvogels was de buit.

Zo kwamen we te snel aan onze laatste dag toe. Het gebruikelijke programma werd ingezet, voormiddag Nabben en namiddag de heide. Nabben bleek weer matig. Enkele dobberende roodkeelduikers en een bonte vliegenvanger (eentje in een mistnet en eentje op een tak) maakten het toch weer goed. En toen een boomvalk zijn jachtkunsten uitvoerig liet zien zat de sfeer er terug goed in. We waren verwend en onze verwachtingen lagen dan ook heel hoog.

    Door de wat teleurstellende trek van de voormiddag werd met een gemengd gevoel naar de heide gereden. Er werd duidelijk niet veel verwacht. Maar dat bleek heel anders uit te draaien. Heel wat roofvogels vlogen over, maar dan in noordelijke richting. En plots paniek, een arend zeilde hoog over en menigeen miste hem. Maar iets later kregen we de melding dat hij boven Nabben de zee toch iets te breed vond en terug onderweg was naar de heide. En iets later was hij terug daar, een bastaardarend !!!

    En om onze namiddag helemaal goed te maken bleef hij wat rondzweven en kwam nadien nog eens terug. Iets later opnieuw de kreet “eagle”, deze keer een juveniele zeearend. Tussendoor een tweetal slechtvalken en om te eindigen kwam een prachtig wijfje ruigpootbuizerd haar biddende jachttechniek tonen boven de heide. We konden de kenmerken van ruigpoot mooi bekijken en we zullen ons dan ook nooit meer vergissen in deze soort.

    Een prachtig einde van een, volgens Falsterbö-normen, matige vierdaagse. Maar met 108 soorten (waarvan meerdere in ruime aantallen) en een paar klappers zeker de moeite waard. We komen zeker nog eens terug.

Groepsfoto

Jente Ottenburghs, Etienne Vanormelingen, Valere Sauwens, Dirk Ottenburghs, Gert Appeltans en Sonja Vanmanshoven

 

Soortenlijst

    Fuut, roodkeelduiker, aalscholver, blauwe reiger, knobbelzwaan, grauwe gans, canadese gans, brandgans, bergeend, wilde eend,     pijlstaart, slobeend, smient, wintertaling, eider, brilduiker, kuifeend, tafeleend, middelste zaagbek, sperwer, torenvalk, boomvalk, rode wouw, zwarte wouw, bruine kiekendief, blauwe kiekendief, wespendief, buizerd, ruigpootbuizerd, slechtvalk, smelleken, visarend, zeearend, bastaardarend, kraanvogel, fazant, meerkoet, scholekster, kleine plevier, bontbekplevier, zilverplevier, goudplevier, kievit, kanoet, drieteenstandloper, bonte strandloper, watersnip, kemphaan, steenloper, witgat, oeverloper, groenpootruiter, grutto, wulp, kokmeeuw, grote mantelmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw, grote stern, houtduif, holeduif, turkse tortel, koekoek, gierzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw, oeverzwaluw, witte kwik, gele kwik, noordse gele kwik, boompieper, graspieper, grote pieper, heggemus, roodborst, winterkoning, gekraagde roodstaart, paapje, tapuit, merel, grote lijster, zanglijster, kramsvogel, grasmus, zwartkop, braamsluiper, fitis, tjiftjaf, goudhaantje, vuurgoudhaantje, grauwe vliegenvanger, bonte vliegenvanger, grauwe klauwier, ringmus, vink, keep, kneu, distelvink, groenvink, sijs, kruisbek, ekster, kauw, zwarte kraai, bonte kraai, roek, spreeuw, rietgors