U bent in : home > reizen > extremadura 2006

Extremadura 2006

Periode

    24 - 28 mei 2006

Deelnemers

    Sonja Vanmanshoven (ladies first), Etienne Vanormelingen, Gert Appeltans, Jente Ottenburghs (mijn hoop voor de toekomst) en Dirk Ottenburghs

Reisverslag

    Klik hier voor een foto-verslag van de trip van 2005

Taag

    Via Madrid arriveerden we omstreeks 10u30 in het warme Spanje. De huurwagen stond vertrekkensklaar en de rit naar Jerte werd aangevangen. Een tussenstop om onze “bookes” op te eten leverde al een aantal plaatselijke soorten op : orpheusspotvogel, roodkopklauwier, blauwe ekster, zwarte spreeuw. Een korte wandeling door een prachtig stukje natuur bracht europese kanarie, grauwe gors, zwarte wouw, ooievaar en een opvliegende kwartel bij op onze lijst.

    Ons hotel lag in Jerte, een dorpje in de vallei van de (jawel) Jerte. Dit bleek de fruitstreek van Spanje te zijn (van een deja-vue gesproken) zodat we er ons dadelijk thuis voelden. Nadat we onze bagage op de kamers hadden gedumpt werd een eerste verkennende rondrit gemaakt in de buurt van het hotel.
Leuk was de vondst van een vliegende hert (het moeten niet altijd vogeltjes zijn). De zwaluwtjes werkten ook goed mee, op nog geen uur zagen we boeren-, huis-, rots-, gier-, vale gier- en roodstuitzwaluw. Alles in Jerte zelf. Rots en roodstuit broedden zelfs onder de brug vlak achter ons hotel. De dag werd afgesloten met een paar cervesas die in-extremis een grote gele kwik opleverden.

    De dag nadien stond Monfragüe op het programma. Dit gekende vogelgebied loste zijn verwachtingen volledig in. Aan de brug over de Taag maakte alpengierzwaluw zijn entree. Aan de gierenrots hadden we naast de klassieke vale gieren ook aasgier, zwarte ooievaar, blauwe rotslijster, grijze gors, blonde tapuit en een wel erg tam edelhert. De rots bij het nest van de keizerarend zorgde voor de Spaanse keizerarend die mooi op een dode tak posseerde, slangenarend en baardgrasmus. Via een leuk wegje van Jaraiz naar de N110 reden we terug naar Jerte. Onderweg zagen we cirlgors en tekla-leeuwerik. De dag werd afgesloten met een lekkere, late maaltijd in een restaurant dat onze dagelijkse eindstop werd. Het probleem was enkel dat we geen ballen snapten van de menukaart en dat elk gerecht een verrassing was.

    Vrijdag starten we met een vroege wandeling (kwestie van de brandende zon voor te zijn) in Monfragüe naar de bergtop met het nest van de monniksgier. Deze bleek echter niet thuis te zijn. Een aasgier zorgde voor een showmoment en toen we de terugweg aanvatten zweefde dan toch een monniksgier mooi over onze hoofden. Aan het einde van de wandeling werd onze aandacht getrokken door een lijsterachtige zang. Na wat zoekwerk verscheen een prachtig mannetje orpheusgrasmus in het zicht. Op diezelfde plaats trok een grote vlinder onze aandacht, een aardbeiboomvlinder liet zich mooi bekijken.

    We reden verder naar de vlaktes van Belén. We startten vanaf Madronera. Na wat zoekwerk vonden we een zandweg die door de vlakte liep. De staat van deze weg zorgde wel voor wat gemor van onze passagiers, maar de ontdekking van maar liefst drie roepende mannetjes kleine trap deed de pijnlijke billen vlug vergeten. Verder zagen we hier kleine torenvalk, kuifkoekoek (3 exemplaren samen met een gewone koekoek), dwergarend, kalanderleeuwerik, spaanse mus en tenslotte een mooie groep van 14 grote trappen.

    Enkele Britten die ook stopten aan de grote trappen gaven ons een tip in verband met een van onze doelsoorten van deze trip. We reden dan ook vlug naar Almaraz (dat is vlak bij de kerncentrale) en op de weg naar Sancedilla stopten we bij een rietveld dat aan beide zijden van de weg ligt. Op een piloon met een bord met een A er op vonden we het nest en iets later hing hij biddende in ons kijkerbeeld, de grijze wouw. Een nieuwe “lifer” voor mij en de rest van de groep. Tijdens het bewonderen van dit prachtig roofvogeltje hoorden we ook purperkoet en zagen we graszanger, koereiger, kleine zilverreiger en purperreiger. Dit gebiedje hebben we nadien nog een paar keer bezocht. En dit leverde een mooi lijstje op : buidelmees (inclusief een zicht op het nest), grote karekiet, snor, kwak, cetti’s zanger en steltkluut.

    Zaterdag reden we een flink eind naar de rijstvelden rond Madrigalejo en Vegas Altas. In een van de tripreports werd dit als een schitterend gebied aangeprezen. Blijkbaar waren we op het verkeerde moment daar. Van de beloofde steltlopers en sternen geen spoor. Wel konden we graszanger goed bekijken en vlogen er overal hoppen rond. Ook koereiger en steltkluut was alom tegenwoordig. De iets gedaalde moed (een mens kan toch vlug verwend geraken, met de lijst van deze uitstap scoor je in België een super-topdag) werd opgekrikt door de vreemde waarneming van een koppeltje tijgervinken (weer een “lifer”). De dag werd afgesloten met een bezoekje aan Monfragüe. Een vlotte Duitser wees ons aan La Bascula het nest van de keizerarend. Dit zorgde binnen onze groep voor de nodige hilariteit, want er bleek een monniksgier op de nest te zitten. Een paar roepende rode patrijzen zorgden voor wat paniek omdat we dachten dat er moorse nachtzwaluw riep. Verder zagen we mooi provencaalse grasmus, baardgrasmus en tenslotte prachtig, een volwassen oehoe (op aangeven van opnieuw een Brit, die toch wat betrouwbaarder zijn dan Duitsers blijkbaar).

    Onze laatste dag brachten we een bezoek aan Sierra de Gredos. Deze bergketen lag ongeveer op onze weg en leek ons een goede keuze. We reden eerst door Sierra de Villafrance en op de top bleek er heel wat te zien. Ortolaan (prachtig te bekijken), boompieper, Iberische gele kwik en kneu (zo mooi rood hadden we ze nog niet gezien). Vanuit Hoyos reden we dan de Gredos binnen. Het begon mooi met een cirkelende wespendief. Een aangelegde parking met een geplaveide bergweg bleek een toeristische trekpleister. Tussen Spaanse senioritas met sloefkes aan baanden we ons een weg naar boven. Onderweg opnieuw ortolaan, grijze gors, raaf, waterpieper en verrassende, zingende blauwborsten (zonder ster op hun borst). Maar de trekpleisters waren de steenbokken die tot op enkele meters naderden. Na een toch wel zware wandeling werd op een terrasje genoten van een koude cervesa en daar werd in-extremis bonte vliegenvanger en boomklever aan onze lijst toegevoegd.

    Met 121 soorten en enkele klappers een prachtige trip. Bij de landing werden we via de mededeling dat het de dag erna 15°C zou worden terug met onze neus in de Belgische realiteit geduwd.

Blonde tapuit

Soortenlijst

Dodaars                Oehoe                        Orpheusspotvogel
Kwak                     Steenuil                     Provençaalse grasmus
Koereiger              Alpengierzwaluw        Baardgrasmus
Kleine zilverreiger  Vale gierzwaluw         Grasmus
Blauwe reiger          Gierzwaluw                Zwartkop
Purperreiger           Ijsvogel                    Orpheusgrasmus
Ooievaar               Bijeneter                    Tuinfluiter
Zwarte ooievaar    Scharrelaar                Tjiftjaf
Wilde eend             Hop                           Goudhaantje
Grijze wouw            Veldleeuwerik             Bonte vliegenvanger
Zwarte wouw          Boomleeuwerik           Buidelmees
Rode wouw            Kuifleeuwerik              Pimpelmees
Aasgier                  Teklaleeuwerik          Koolmees
Monniksgier          Kalanderleeuwerik      Staartmees
Vale gier                Rotszwaluw                Boomklever
Grauwe kiekendief  Roodstuitzwaluw         Boomkruiper
Bruine kiekendief    Boerenzwaluw            Klapekster (Zuidelijke)
Sperwer                Huiszwaluw               Roodkopklauwier
Buizerd                  Waterpieper             Zwarte spreeuw
Wespendief           Boompieper               Spreeuw
Spaanse keizerarend Witte kwikstaart     Wielewaal
Dwergarend           Gele kwik (Iberische) Gaai
Slangenarend         Grote gele kwik          Ekster
Torenvalk              Heggemus                   Blauwe ekster
Kleine torenvalk       Winterkoning            Kauw
Rode patrijs           Roodborst                Raaf
Kwartel                  Nachtegaal               Kraai
Waterral                 Blauwborst              Ringmus
Waterhoen              Zwarte roodstaart     Huismus
Meerkoet               Roodborsttapuit        Spaanse mus
Purperkoet             Tapuit                       Tijgervink
Grote trap               Blonde tapuit             Vink
Kleine trap              Blauwe rotslijster     Appelvink
Steltkluut               Merel                        Europese kanarie
Kokmeeuw                 Grote lijster             Groenvink
Houtduif                 Snor                         Putter
Turkse tortel            Graszanger              Kneu
Zomertortel              Cetti’s zanger          Grauwe gors
Koekoek                    Grote karekiet          Cirlgors
Kuifkoekoek              Kleine karekiet         Ortolaan
                                                               Grijze gors