U bent in : home > reizen > bulgarije 2008

Bulgarije 2008

Periode

    24 augustus - 29 augustus 2008

Deelnemers

    Josette Moria, Sonja Vanmanshoven, Gert Appeltans, Stijn Raymaekers, Jente Ottenburghs, Dirk Ottenburghs

Reisverslag

    Een mail op een van de mailgroepen waar ik lid van ben is de aanleiding van deze trip. Daar werd verwezen naar Neophron, een Bulgaarse organisatie die reizen in hun land verzorgd. (http://www.pbase.com/dirkottenburghs/bulgarije_augustus_2008 ). Na een bezoekje aan hun site en wat op en af gemail werd besloten om de najaarsreis dit jaar naar Bulgarije te laten gaan. Ik stuurde een lijstje door van “verzoek-soorten” en zij bezorgden ons een op maat uitgewerkt programma met vervoer, ontbijt en diner, hotels en gids inbegrepen voor de prijs van 485€ per persoon. En dat bleek zijn geld meer dan waard te zijn.

    De hotels waar we verbleven waren van zeer goede kwaliteit en het eten was voortreffelijk. Onze gids, Assen Ignatov, was een medewerker aan het Nationale Zoölogische Museum en een gedreven vogelkijker en fotograaf. Hij leek gans Bulgarije op zijn duimpje te kennen en wist elke goede soort perfect te localiseren. En daarbij was hij zeer aangenaam gezelschap, zeker tijdens de terrasbezoekjes elke avond.

    Bulgarije is een zeer gevarieerd land als het op vogels kijken aankomt. Het landschap is zeer divers van hoge bergen tot slikken en schorren aan de kust. Eten en drinken kan je in de locale restaurants nog zeer goedkoop. Bulgarije is bijna 4x zo groot als België en heeft 2miljoen inwoners minder. Als je dan ook nog eens weet dat daarvan bijna 2miljoen in Sofia wonen kom je op een zeer dunbevolkt land uit. De steden zijn zeer druk en daarbuiten vind je enkel kleine, armtierige dorpjes die op een Bulgaars tempo door het leven gaan. Een vriendelijke en behulpzame bevolking trouwens. Wel is het wegendek kandidaat “slechtste wegdek ter wereld” en nemen de Bulgaren het blijkbaar niet nauw wat betreft afvalverwerking.

    Landbouw is in het centrale deel een weelde voor de vogels. Wat bij ons braak blijft liggen is daar bewerkt en dan nog op een primitieve manier. Zo kom je er om de haverklap nog inwoners tegen met paard of ezeltje met kar. Hopelijk voor de vogels blijft het zo nog een tijd, maar Europa begint zijn sporen al na te laten.

    We vertrokken zondagavond met een rechtstreekse vlucht vanuit Brussel naar Sofia waar we de eerste nacht iets buiten de stad doorbrachten. Zo konden we maandag dadelijk aan onze tocht beginnen. Die avond zagen we al een paar mooie soorten : fazant, scharrelaar, velduil, havik, ekster en wilde eend. Spijtig genoeg waren het allemaal opgezette exemplaren die boven de toog hingen.

    De eerste levende exemplaren waren voor maandag. Tijdens onze verplaatsing van Sofia naar Trigrad in de Western Rhodopes Mountains werden de eerste soorten genoteerd. Zwarte kraai, huismus, turkse tortel, kauw en merel tijdens onze langzame tocht door het drukke verkeer in Sofia-stad. En dan kwam er ooievaar, houtduif (een zeldzame soort in Bulgarije !), boerenzwaluw, huiszwaluw, buizerd, torenvalk bij.

    Onderweg zagen we dat grauwe klauwier een zeer algemene soort was. Een vogel boven op een struikje of een draad was 9 keer op 10 een “red-backed”. Onze eerste stop aan een tankstation was goed voor een groepje kuifleeuweriken, ook een veel voorkomende verschijning. Scharrelaar, bijeneter en kleine zilverreiger doken op in een mooie lagune die we overstaken.

    Assen reed dan naar een dorre heuvel om roofvogels te spotten, onderweg onze eerste kiek en het bleek een goede, grauwe kiekendief. De heuvels die er inderdaad dor bijlagen leverde buiten onze eerste roodstuitzwaluwen niet echt iets op. Wel een leuke spin, libellen en een rare sprinkhaan. Dus gingen we verder richting Trigrad en maakten kennis met de Bulgaarse keuken op een schitterende plek, een restaurant op een heuvelflank met een adembenemend uitzicht. Het eten was minstens zo goed als het uitzicht.

    Assen wilde ons daarna de plek laten zien waar we mogelijk rotskruiper zouden zien. Het bleek een schitterende rotskloof te zijn. De weg liep tussen de bergwanden langs en riviertje waar we elke paar honderd meter een waterspreeuw zagen foerageren of wegflitsen. Ook grote gele kwik zat overal en in de lucht hingen raven. Ik kan minder productieve plaatsen aanduiden.

    De volgende morgen stonden we om 9u terug in de kloof met onze ogen gericht op de rotswanden. Raaf, slechtvalk, zwarte roodstaart, rotszwaluw, zwarte mees en alpengierzwaluw waren er wel. Maar rotskruiper liet zich, tot grote ergernis van Assen, niet zien. Op de terugweg naar het hotel stopten we aan nog enkele rotswanden, maar ook hier geen rotskruiper, wel opnieuw waterspreeuwen.

    We reden dan naar Sakar Hill en onderweg moesten wij onze gids opbeuren, hij had meer last van het dippen van de rotskruiper dan wij. Onderweg werd er gestopt bij iedere roofvogel die in de lucht hing. Resultaat, wespendief, dwergarend, buizerd, roodkopklauwier, zwarte ooievaar, roodborsttapuit, steenuil en grote lijster bij op onze lijst.

    Hoewel het al laat was gingen we toch nog langs een mooie rotspartij waar één van de kolonies vale gieren hun toevlucht hadden gezocht. Maar de eerste gier die we zagen was een aasgier. De vale gieren zaten al te rusten terwijl een zwarte wouw rondcirkelde. Op de rotsen ontdekten we nog twee blauwe rotslijsters waarvan eentje nog druk zat te zingen en in de lucht vloog een grote groep alpengierzwaluwen. En top was de roep van de rotsklever, voor iedereen een nieuwe soort.

    Woensdag starten we vroeg en reden even terug naar het westen waar we gingen zoeken in een mooie vallei naar een andere doelsoort van onze trip. Maar eerst kwam er een andere nieuweling op de proppen, rouwmees. Een hop trok onze aandacht en dan was hij daar, de maskerklauwier. Twee juvenielen verraadden hun aanwezigheid met luid geroep. En als kers op de taart vloog een adult voor ons op, eerst in een flits, maar nadien mooi poserend op een dode struik. Schitterend ! 

    Op de terugweg naar het hotel werd het ontbijt nog uitgesteld voor het bekijken van een albino exemplaar in een groep huismussen en een overvliegende slangenarend, er zat op dezelfde plaats trouwens ook eentje in een den. Een verre rover werd door Assen gedetermineerd als keizerarend. Het ontbijt smaakte dubbel zo goed. In de eetzaal van het hotel dat een open terras was hingen trouwens nesten van boerenzwaluw tegen de balken en in een hoek was zelfs een mooi nest van een roodstuitzwaluw. Die vloog regelmatig over onze hoofden naar zijn kroost. Dan ging het richting kust om de trek te bekijken. Een schreeuwarend maakte de lijst van roofvogels wat langer.

    Vlak voor Burgas stopten we aan één van de grote meren die daar liggen. Vanuit de wagen zagen we enkele kroeskop- en roze pelikanen. De start van een mooi spektakel. Want op en achter een dijk zaten honderden exemplaren die op een indrukwekkende manier het luchtruim kozen, overal zag je pelikanen. Een moment dat we niet vlug zullen vergeten. Op deze plas ook een groep witvleugelsterns, dwergmeeuwen en een opvliegende zwarte ibis.

    Een tweede stop aan een ander groot meer was, buiten weer een grote groep pelikanen, goed voor spaanse mus, witoogeend en twee overvliegende vorkstaartplevieren. Assen liet ons ook zien dat de pelikanen de omliggende velden gebruikten als roestplaats. Een raar zicht, honderden pelikanen op een akker met op de achtergrond de skyline van Burgas. Een laatste stop zorgde voor de eerste steltlopers met grutto, kleine plevier; strandplevier, wulp, kleine strandloper, tureluur, bosruiter, oeverloper en witgat. Een vruchtbare dag die door enkele van ons werd afgesloten met een frisse duik in de Zwarte Zee.

    De volgende morgen was Stijn blijkbaar de enige die de moed had om vroeg genoeg op te staan om Assens raad op te volgen en de bosjes langs de kust af te zoeken. Hij werd beloond met een draaihals en een jagende balkansperwer. Na het ontbijt trokken we gezamenlijk op zoek naar nieuwe soorten. Assen bracht ons naar een aantal plekjes meer noordelijk en daar zagen we buidelmees, bruine kiekendief, ralreiger, grote- en kleine zilverreiger, zwarte ibis, zwarte- , witwang- en witvleugelstern, lachstern, wouwaap, cetti’s zanger en zwarte ooievaar. Tussen een groep gele kwikken ontdekten we noordse en balkankwikstaart. En dan was er plots een “chimney” ooievaars in de lucht. Een massa (volgens Assen ongeveer 1500) ooievaars cirkelde op de thermiek omhoog om dan weg te zweven, prachtig zicht.

    Dan werd er gestopt aan het centrum van de vogelbescherming waar een paar bekenden van Assen ons hartelijk begroetten. Zij konden ons vertellen dat op de slikplaten achter het centrum een terekruiter was gezien. Er werd dan ook besloten om ons middagmaal op te offeren om deze te gaan zoeken. Spijtig genoeg was de kijkhut even ingenomen door een aantal luidruchtige Britten die het leuk vonden om langs en voor de kijkhut te poseren voor enkele foto’s met verrekijker. Dus werd er eerst doorgewandeld tot aan het meer waar we dan maar een reuzenstern meepikten. Eenmaal de kijkhut konden we op zoek naar de terek, die we niet dadelijk vonden omdat we eerst een albino steltkluut en twee breedbekstrandlopers moesten bekijken. En dan was er de terekruiter vlak voor de hut. Een laatste stop aan de zoutwinningen zorgde voor heel wat meeuwen, maar de steltlopers bleken daar verdwenen. Maar dat kon ons enthousiasme over deze geslaagde dag niet drukken. De dag werd afgesloten met een lekker maal en voor sommigen opnieuw een duik in de verfrissende zee.

    De laatste dag werd gestart met een, deze keer met meer deelnemers, vroege zoektocht in de bosjes. Met minder succes, koekoek, grasmus, braamsluiper, fitis, grote karekiet en een drietal prachtig te bekijken mannetjes wielewaal. Een mens is snel verwend blijkbaar. De dag zou besteed worden aan de terugrit naar het vliegveld in Sofia, meer dan 400km. We hadden beter een vlucht geboekt vanuit Burgas of Varna en zo nog een halve dag tijd gehad om wat gebieden aan de kust te bekijken. Dat weten we dan voor de volgende keer.

    Terwijl wij dachten aan een saaie rit naar Sofia draaide dit helemaal anders uit. Een tussenstop in een gebied waar keizerarend broed zagen we heel wat siesels, de hoofdmaaltijd van de meeste roofvogels daar. Een laag overzeilende schreeuwarend en even later een arendbuizerd die werd lastig gevallen door zijn kleiner neefje, de buizerd lieten zich mooi bekijken, maar de keizerarend gaf niet thuis. We reden verder naar Sofia en omdat Josette nog eens wou proeven van de lekkere Bulgaarse perziken werd er gestopt aan één van de vele kraampjes langs de weg. En dan was hij daar, vlak bij de auto vloog een juveniele keizerarend op en liet zich uitgebreid bewonderen. Wat een schitterende manier om onze trip af te sluiten !

Soortenlijst

    Fuut, dodaars, aalscholver, dwergaalscholver, roze pelikaan, kroeskoppelikaan, wouwaap, ralreiger, kleine zilverreiger, grote zilverreiger, blauwe reiger, purperreiger, zwarte ooievaar, ooievaar, lepelaar, zwarte ibis, knobbelzwaan, bergeend, smient, wilde eend, slobeend, wintertaling, tafeleend, witoogeend, zwarte wouw, aasgier, vale gier, grauwe kiekendief, bruine kiekendief, balkansperwer, wespendief, buizerd, arendbuizerd, keizerarend, schreeuwarend, dwergarend, slangenarend, torenvalk, slechtvalk, kwartel, waterhoen, meerkoet, scholekster, steltkluut, kluut, vorkstaartplevier, kleine plevier, strandplevier, kievit, krombekstrandloper, breedbekstrandloper, kleine strandloper, kemphaan, wulp, grutto, tureluur, groenpootruiter, bosruiter, oeverloper, witgat, terekruiter, poelruiter, watersnip, zwartkopmeeuw, dunbekmeeuw, dwergmeeuw, kokmeeuw, geelpootmeeuw, lachstern, grote stern, visdief, reuzenstern, zwarte stern, witvleugelstern, witwangstern, houtduif, turkse tortel, zomertortel, koekoek, steenuil, alpengierzwaluw, gierzwaluw, ijsvogel, bijeneter, scharrelaar, hop, draaihals, zwarte specht, groene specht, syrische bonte specht, grote bonte specht, boomleeuwerik, kuifleeuwerik, kalanderleeuwerik, rotszwaluw, oeverzwaluw, roodstuitzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw, boompieper, witte kwik, grote gele kwik, noordse gele kwik, balkankwikstaart, waterspreeuw, winterkoning, roodborst, nachtegaal, zwarte roodstaart, roodborsttapuit, tapuit, blauwe rotslijster, merel, zanglijster, grote lijster, cetti’s zanger, grote karekiet, kleine karekiet, spotvogel, grasmus, braamsluiper, zwartkop, fitis, tjiftjaf, goudhaantje, grauwe vliegenvanger, buidelmees, rouwmees, pimpelmees, koolmees, zwarte mees, boomklever, rotsklever, boomkruiper, grauwe klauwier, roodkopklauwier, maskerklauwier, spreeuw, wielewaal, gaai, ekster, kauw, raaf, kraai, bonte kraai, ringmus, huismus, spaanse mus, vink, appelvink, groenvink, putter, kneu, ortolaan.

Totaal van 154 soorten.

Zoogdieren : siesel, rode eekhoorn, waterspitsmuis, das (verkeersslachtoffer), boommarter (verkeersslachtoffer), egel (verkeersslachtoffer).

Selectie van foto’s op http://www.pbase.com/dirkottenburghs/bulgarije_augustus_2008


Dirk Ottenburghs (dirk.ottenburghs@skynet.be)