U bent in : home > projecten > houten freek

Houten Freek

In het kort

    De Houten Freek is een trofee die op het einde van elk jaar wordt uitgereikt aan de persoon met de beste waarneming. Deze waarneming wordt geselecteerd op basis van een stemming door de leden van de mailgroep Vogelwerkgroep Fruitstreek.

Projectverantwoordelijke

    Dirk Ottenburghs (dirk.ottenburghs@skynet.be)

Reglement

1. Doel van deze trofee is om meer mensen warm te maken om naar vogels te kijken en onze mailgroep uit te breiden.

2. Enkel waarnemingen van vogels die op de mailgroep of op de website werden geplaatst doen mee.

3. Enkel waarnemingen van leden van de mailgroep doen mee.

4. De waarnemingen moeten gebeuren op grondgebied van volgende gemeentes : Nieuwerkerken, Gingelom, Alken, Wellen, Kortessem, Borgloon, Heers, Sint-Truiden, Tongeren of Riemst. Deze laatste 2 omdat deze gemeentes vallen onder het project rond grauwe gors en dat er zo heel wat leden van de mailgroep daar wonen en ook daar naar vogels kijken.

5. Waarnemingen van exoten zijn uitgesloten.

6. Waarnemingen via ringvangsten zijn uitgesloten.

7. Een team van "wijzen" zal bepalen welke soorten voor nominatie in aanmerking komen.

8. Deze nominaties zullen maandelijks worden toegevoegd op de website.

9. Indien eenzelfde soort meermaals wordt waargenomen op dezelfde plaats en deze soort wordt opgenomen in de selectie, komt enkel de eerste waarneming op de lijst

10. Bij het begin van het volgende jaar brengt elk lid van de mailgroep 10 stemmen uit, waarbij de beste waarneming 10 punten, de tweede beste 9 punten en de tiende beste 1 punt krijgt.

11. Deze stemming moet gebeuren voor een vooraf bepaalde datum.

12. Elk lid van de mailgroep brengt slechts eenmaal zijn stem uit.

13. Bij een ex aequo zal een volgende stemronde bepalen wie de winnaar wordt.

14. De uiteindelijke winnaar mag de trofee een jaar lang in zijn bezit houden.

15. Bij meerdere waarnemers zal elke waarnemer een gelijk deel van het jaar de trofee in zijn bezit krijgen. En dit in alfabetische volgorde.

Nominaties voorbije jaren

Winnaars voorbije jaren