U bent in : home > projecten > akkervogels

Akkervogels

Akkervogels doen het verre van goed in onze contreien. In feite is de toestand ronduit dramatisch te noemen en staan deze soorten op het punt te verdwijnen als er niet snel maatregelen genomen worden.

De fruitstreek mag samen met zuidoost-Brabant en zuidoost-Limburg als het laatste echte bolwerk van akkervogels in Vlaanderen mogen worden beschouwd. Onze werkgroep heeft daarom haar verantwoordelijkheid om zich actief in te zetten voor het behoud van deze jongens.

wat doet onze werkgroep ?

inventarisatie grauwe gors 2008

 
Graanakkers gezocht ! Bent u of kent u iemand die percelen zou willen verhuren, verkopen of bewerken ten voordele van akkervogels? Laat het ons dan weten, want er zijn verschillende subsidieformules en nuttige tips mogelijk (VLM, Regionaal landschap).
Recent nieuws

Cirlgors succesvol in Engeland (2010-02-17)

recordgroep grauwe gors in Engeland (2010-01-18)

later maaien van raaigras bevoordeelt grauwe gors (2009-10-19)

 
Links

akkervogelforum

akkervogeldocumentatie

www.grauwegors.be

 
Akkervogels onder de loep

Geelgors

Gele kwikstaart

Grauwe gors

Kwartel

Patrijs

Veldleeuwerik

 

Contact

ivon.pricen@gmail.com

stijn.raymaekers@telenet.be

jstevens@limburg.be