U bent in : home > projecten > akkervogels > akkervogeldocumentatie

Akkervogeldocumentatie

Forums

Akkervogelforum

 

Nieuwsbrieven

Akkervogelnieuws Fruitstreek 1.pdf

Akkervogelnieuws Fruitstreek 2.pdf

Akkervogelnieuws Fruitstreek 3.pdf

Akkervogelnieuws 4

 

Excursies en symposia

Symposium akkervogels te Leuven

Excursie bloemrijke akkerranden

Excursie akkervogels Vlaams-Brabant en Limburg

Symposium akkervogels Zeeland

Verslag bezoek Wierde Dijk Groningen 16 mei 2008.pdf

 

Projecten en onderzoek

SAFFIE-project

De wrange smaak van bio-energie

Hongerende grauwe kiekendieven

Overzicht akkervogelprojecten in Vlaanderen en Nederland

Hoegaardse akkerreservaten

Eindrapport weidevogels in de Zuidelijke Ijsseldelta en de polders bij Wilsum 2003

VAN DE STAKKERS VAN DE AKKERS NAAR DE HELDEN VAN DE VELDEN

Wildakkermengsel voor akkervogels
Invloed van habitat op broedsucces blauwe kiekendief (Orkney - UK)
resultaten broedvogelmonitoring akkervogels 2008
Verslag stuurgroep bloemrijke akkerranden 20090209
Tussentijds verslag veldleeuwerikproject Rivierduingebied (20090210) : deel I, deel II
Actieplan gemeente Riemst - grauwe gors
Verslag wintertellingen grauwe gors 2008-2009

 

Inventarisatietechnieken

De gebruikte methode in onze vogelwerkgroep

Patrijzen inventariseren

SOVON-handleiding broedvogelmonitoring